Now showing items 1-11 of 11

 • Generování syntetických obrazů sítnic oka 

  Tretter, Zdeněk
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat program, který bude schopný automaticky generovat syntetické snímky sítnic oka. Generované snímky by měly být podobné reálným snímkům sítnic, které je složité získat, aby mohly ...
 • Grafické demo s inverzní kinematikou 

  Kárníková, Pavlína
  Tato práce se zabývá tvorbou grafického dema s využitím inverzní kinematiky. Vysvětluje motivaci k jeho tvorbě, stručně se zmiňuje také o historii dema a principech animace. Poměrně podrobně popisuje základy i terminologii ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Geršl, Jan
  Práce se zabývá fenoménem grafického intra s omezenou velikostí. Vysvětluje motivaci k jeho tvorbě, stručně se zmiňuje o historii, popisuje obecně principy a techniky běžně používané při vývoji krátkých dem a také detailně ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Burkot, Martin
  Práce se zabývá problematikou tvorby minimálního grafického intra svou velikostí nepřesahujícího 64kB. Základem intra je procedurálně generovaný terén, který je doplněn o procedurální vegetaci a texturu představující mraky. ...
 • Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova 

  Rosa, Štěpán
  Tato práce se zabývá vytvořením a zobrazením minimalistického modelu areálu Božetěchova pomocí programovacího jazyka C s využitím knihovny OpenGL a její nadstavby GLUT. Na začátku práce je teoretický základ, který vedl ke ...
 • Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova 

  Piovarči, Rastislav
  Tato práce si klade za cíl stručně seznámit čtenáře s fenoménem demoscény jako východiskové základny pro tvorbu minimalistické aplikace, kterou implementuje. Následně vysvětluje proces návrhu a implementace minimalistické ...
 • Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova 

  Král, Tomáš
  Práce se zabývá tvorbou grafických aplikací s omezenou velikostí. Popisuje techniky vhodné pro kompresi polygonálních modelů. V druhé části potom postup jejich praktického využití při vytvoření scény v 3D modelovacím ...
 • Proceduralní generování planet 

  Fusek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací jednoduše rozšiřitelné knihovny pro vytváření generátorů procedurálních povrchů planet. Cílem knihovny je umožnit použití původně dvourozměrných metod procedurálního ...
 • Real-Time Volumetric Terrain Rendering 

  Koblížek, Aleš
  Tato práce popisuje způsob implementace volumetrického terénu s důrazem na modifikovatelnost v reálném čase. Použitá datová struktura je bitové pole - materiál terénu není potřeba ukládat, takže pro uložení každého vzorku ...
 • Virtuální interaktivní procházka krajinou 

  Halas, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování krajiny v OpenGL. Obsahuje teoretický princip vykreslování ve 3D pomocí funkcí OpenGL a popis některých technologií sloužících k modelování realistických objektů a ...
 • Vytvoření interaktivních apletů pro podporu výuky zpracování obrazů 

  Křivánek, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikací pro podporu výuky počítačové grafiky. Cílem práce je vytvořit jednoduché aplikace, které budou názorně ukazovat jak jednotlivé metody fungují. Jsou zde implementovány metody konvoluce ...