Now showing items 1-11 of 11

 • Automatizace chyb objednávkového systému 

  Bažant, Milan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Automatizovaná kalibrace přístrojů za pomoci PC 

  Obšilová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá automatizovanou kalibrací měřicích přístrojů. Teoretická část představuje program Caliber a nejběžnější komunikační rozhraní. Praktická část popisuje vytvoření karet přístrojů a kalibračních ...
 • Informační systém pro školy 

  Kupský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro školy. V první části své práce zmíním teoretické podklady pro tuto práci. Následující část se bude zabývat analýzou součastné situace ve školství, která bude ...
 • Klimatické zkoušky kalibrátoru 9010 

  Plánka, Mikuláš
  Tato bakalářská práce se zabývá klimatickým testováním Kalibrátoru 9010. Obsahem této práce je teoretický rozbor problematiky klimatických zkoušek. Dále jsou zde popsány vlastnosti programu Caliber, který je v této práci ...
 • Měření průmyslové kapacitní dekády v klimatické komoře 

  Schinneck, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kapacitní dekády v klimatické komoře. Teoretická část představuje kapacitní dekádu M525 firmy MEATEST a program Caliber rovněž od této společnosti. Seznamuje nás s metodami měření ...
 • Návrh databáze SQL pro Moravské gymnázium Brno s.r.o. 

  Kirsch, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh SQL databáze pro společnost Moravské gymnázium Brno s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V části první si uvedeme potřebnou teorii pro úspěšné dosažení ...
 • Návrh databáze SQL pro stomatologickou kliniku 

  Janata, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro stomatologickou kliniku, která by měla zjednodušit a zefektivnit pracovní podmínky na klinikách. V první části jsou uvedeny teoretické základy problematiky. Další kapitola ...
 • Návrh SQL databáze pro Střední průmyslovou školu Frýdek-Místek 

  Bret, Ondřej
  Obsahem této bakalářské práce je návrh SQL databáze pro Střední průmyslovou školu ve Frýdku-Místku. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny potřebné informace a teorie ...
 • Návrh SQL databáze pro výrobní společnost 

  Kreisinger, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro výrobní společnost, která se rozhodla nahradit svoji stávající databázi, jež je v nevyhovujícím stavu. V první části je uvedeno teoretické pozadí problému. Dále pak ...
 • Software pro detekci,analýzu a opravu kolizních objednávek v CRM systému 

  Bažant, Milan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Synchronizace databází MySQL a MS SQL 

  Šimanovský, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá synchronizací databází MySQL a MS SQL. Zkoumá a popisuje rozdíly mezi těmito dvěma databázovými servery a dále navrhuje a implementuje algoritmy pro jejich bezpečnou a ekonomicky bezztrátovou ...