Now showing items 1-3 of 3

 • Generování procedurálních textur v shaderu 

  Veverka, Pavel
  Práce se zabývá problematikou generování procedurálních textur a jejich použití v OpenGL. Jsou zde popsány teoretické základy OpenGL a shaderů. Jádrem je rozebrání principů metod generování procedurálních textur pomocí ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky 2D počítačové grafiky 

  Drápela, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá dvojrozměrnou počítačovou grafikou. Konkrétně Bézierovými křivkami, zvýšením jejich stupně beze změny jejich tvaru a provedení subdivision. Dále pak algoritmem Catmull--Clark subdivision a ...
 • Perlinovy šumové funkce pro generování textur 

  Jakubíková, Radka
  Tato práce se zabývá teoreticky i prakticky Perlinovou šumovou funkcí, pomocí níž lze generovat procedurální textury. Její algoritmus má hned několik výhod jako je přirozený vzhled, jednoduchost nanášení dvojrozměrných ...