Now showing items 1-18 of 18

 • 1. Návrh kontrolních procesů vevýrobě bezpečtnostního ventilu 

  Jaša, Aleš
  Tato práce se zabývá přesným definováním kontrolních procesů pro komponenty výrobku PLV5, jehož výrobce je firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Cílem byly přesné definice měřicích metod, díky kterým by dodavatelé jednotlivých ...
 • Automatizace chyb objednávkového systému 

  Bažant, Milan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Automatizovaná kalibrace přístrojů za pomoci PC 

  Obšilová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá automatizovanou kalibrací měřicích přístrojů. Teoretická část představuje program Caliber a nejběžnější komunikační rozhraní. Praktická část popisuje vytvoření karet přístrojů a kalibračních ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Bureš, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá čerpáním dotací z fondů Evropské unie. Teoretická část seznamuje s programy, ze kterých je možné získat potřebné finance na částečné nebo plné krytí nákladů projektů. Dále popisuje potřebné ...
 • Implementace ekonomicko-informačního systému ve společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o. 

  Volejníček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací informačního systému pro maloobchodní prodejnu. Systém má usnadnit práci personálu, zabezpečit jednododuchý a rychlý prodej a umožňovat kontrolu. Cílem práce je i poskytnutí ...
 • Informační systém pro školy 

  Kupský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro školy. V první části své práce zmíním teoretické podklady pro tuto práci. Následující část se bude zabývat analýzou součastné situace ve školství, která bude ...
 • Měření průmyslové kapacitní dekády v klimatické komoře 

  Schinneck, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kapacitní dekády v klimatické komoře. Teoretická část představuje kapacitní dekádu M525 firmy MEATEST a program Caliber rovněž od této společnosti. Seznamuje nás s metodami měření ...
 • Návrh databáze SQL pro Moravské gymnázium Brno s.r.o. 

  Kirsch, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh SQL databáze pro společnost Moravské gymnázium Brno s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V části první si uvedeme potřebnou teorii pro úspěšné dosažení ...
 • Návrh databáze SQL pro stomatologickou kliniku 

  Janata, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro stomatologickou kliniku, která by měla zjednodušit a zefektivnit pracovní podmínky na klinikách. V první části jsou uvedeny teoretické základy problematiky. Další kapitola ...
 • Návrh SQL databáze pro Střední průmyslovou školu Frýdek-Místek 

  Bret, Ondřej
  Obsahem této bakalářské práce je návrh SQL databáze pro Střední průmyslovou školu ve Frýdku-Místku. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny potřebné informace a teorie ...
 • Návrh SQL databáze pro výrobní společnost 

  Kreisinger, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro výrobní společnost, která se rozhodla nahradit svoji stávající databázi, jež je v nevyhovujícím stavu. V první části je uvedeno teoretické pozadí problému. Dále pak ...
 • Prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226 

  Jančář, Milan
  Diplomová práce pojednává o možnostech prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226, které jsou i přes své stáří a dávno ukončenou výrobu stále oblíbené a rozšířené nejen v České republice. Se stářím těchto strojů souvisí ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Kratochvilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu podnikových reportů. ...
 • Software pro detekci,analýzu a opravu kolizních objednávek v CRM systému 

  Bažant, Milan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Studie procesu zásobování v obchodní společnosti 

  Baníková, Denisa
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiou procesu zásobovania vo vybranej spoločnosti, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná hlavne na nákup a predaj čistiacich strojov a prostriedkov. Práca podáva návrh na zlepšenie zásobovacieho ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Trunečková, Iva
  Diplomová práce na téma „Studie průběhu zakázky organizací“ je zaměřena na průběh zakázky podnikem, který se specializuje na dodávky a instalace klimatizační techniky, tepelných čerpadel a vzduchotechnických zařízení. Práce ...
 • Synchronizace databází MySQL a MS SQL 

  Šimanovský, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá synchronizací databází MySQL a MS SQL. Zkoumá a popisuje rozdíly mezi těmito dvěma databázovými servery a dále navrhuje a implementuje algoritmy pro jejich bezpečnou a ekonomicky bezztrátovou ...
 • Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel 

  Skoupý, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu vozidel. V první části jsem provedl rozdělení jednotlivých metod technické diagnostiky motorových vozidel včetně přístrojového ...