Now showing items 1-5 of 5

 • Metodika business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích 

  Neničková, Hana
  Tématem disertační práce je sestavení metodiky business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích v České republice. Tato metodika je sestavena prostřednictvím kvalitativního výzkumu – zakotvené ...
 • Návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale 

  Vrbacký, Tomáš
  Práce je zaměřena na návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale společnosti TOS KUŘIM – OS. a.s. Pomocí štíhlého prvku value stream mapping je z analyzován tok hodnot současného stavu vybraného výrobního ...
 • Řízení subdodávek ve stavebním podniku 

  Bartoš, Miroslav
  Tématem této bakalářské práce je popis řízení subdodávek ve stavebním podniku. Práce pohlíží na daný problém z pohledu zadavatele ale i samotného subdodavatele. Text je dělen na teoretickou část, vysvětlující dané pojmy a ...
 • Studie řízení životního cyklu produktu v podniku 

  Dobešová, Lenka
  Práce se zaměřuje na udržitelný rozvoj podniku s využitím PLM systému v prostředí průmyslového podniku, který se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu ...
 • Studie skladového hospodářství distribučního centra vybrané společnosti 

  Medveďová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou podnikových procesů spojených se skladovým hospodářstvím v jednom z distribučních středisek pivovarského koncernu, ve kterém tento návrh vede k aktuálnímu řešení využívání nových ...