Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza a návrh informačního systému pro firmu eSports.cz, s.r.o. 

  Kobelka, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro firmu eSports, s.r.o. První kapitola předkládá teoretická východiska nutná k pochopení celé problematiky. Druhá kapitola posuzuje současný stav společnosti ...
 • Analýza podnikových procesů za účelem výběru nového informačního systému ve zvolené společnosti 

  Luska, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na získání souhrnných požadavků na nový informační systém akciové společnosti Zemas. K tomu bude využito analýzy jednotlivých interních a externích firemních procesů společně se schematickou ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového informačního systému 

  Nosek, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu interních a externích procesů ve firmě BarToBar spol. s.r.o. za účelem vybrání nového informačního systému. Na základě zjištěných poznatků budou doporučeni optimální dodavatelé systému.
 • Implementace systému ERP a spolufinancování rozvoje ICT z prostředků EU v podmínkách středně velkého výrobního podniku 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou inovace podnikového informačního systému, respektive problematikou procesu implementace informačního systému kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) v podmínkách středně velké výrobní ...
 • Modelování výrobní zakázky 

  Machovec, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním průběhu zakázky podnikem, který definuje vznik výrobních zakázek a jejich následnému kapacitnímu bilancování ve výrobní firmě TOS ZNOJMO, akciová společnost za využití softwarového ...
 • Návrh a modelování procesů v podniku 

  Čejka, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavádění procesního řízení v rozvíjejícím se podniku. Vysvětluje, co jsou to procesy, srovnává funkční a procesní řízení. Rozebírá hlavní důvody a přínosy zavedení procesního řízení v podniku. ...
 • Návrh implementace prvků procesního managementu v mezinárodní poradenské společnosti 

  Svoboda, Jakub
  Práce se zaměřuje na identifikaci servisních a administrativních procesů zvolené společnosti a návrhem možností jejich vyčlenění za použití metod business proces managementu od současného týmu, čímž by mělo dojít k uvolnění ...
 • Návrh opatření na snížení zákaznických reklamací 

  Charvátová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zákaznických reklamací předních světlometů ve firmě Automotive Lighting s. r. o. Cílem je zanalyzovat stav zákaznických reklamací za rok 2018 a pomocí Paretovy analýzy vyhodnotit ...
 • Návrh řízení výrobního procesu 

  Hala, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací metodiky na zlepšování výrobního procesu. Jsou zde analyzovány procesy pro průchod zakázky podnikem a činnosti mistra, na jejichž základě byla vytvořena metodika pro ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostrhoun, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením informačního systému ve firmě Wistron. Posuzuje účel, ke kterému je systém využíván, hledá slabá místa systému či implementace a následují odpovídající návrhy na zlepšení problémových ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou podnikových informačních systémů (ERP – Enterprises Resource Planning) a jejich inovací, respektive inovací informačního systému konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je analýza stávajícího ...
 • Procesní analýza za účelem migrace stávajícího informačního systému do ERP SAP Business Suite 

  Tauer, Michal
  Cílem této práce je procesní analýza stávajícího stavu informačního systému Helios Orange. Účelem je zmapovat procesy ve společnosti Nitto Denko Czech s.r.o. tak, aby výsledná analýza sloužila jako model reality pro návrhu ...
 • Procesní modelování jako nástroj pro zlepšování 

  Střížová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá modelováním a popisem vybraných podnikových procesů, které probíhají v útvaru Ekonomika a provoz České televize, Televizního studia v Brně. Modely procesů jsou vytvořeny pomocí CASE nástroje Adonis. ...
 • Štíhlé řízení vybrané části výrobního systému 

  Schwarz, Adam
  Práce je zaměřena na zlepšení konceptu štíhlého řízení ve vybraném strojírenském podniku, kde jsou s pomocí vybraných metod a nástrojů provedeny analýzy k odhalení současných problémů. Data jsou následně zpracována a na ...
 • Zlepšování procesu skladové evidence zásob ve výrobní společnosti 

  Macháček, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu evidence výrobních nástrojů ve skladu společnosti Daikin Device Czech republic s.r.o. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a metody řízení zásob a procesů. ...