Now showing items 1-7 of 7

 • Ekologické faktory při třískovém obrábění 

  Tomek, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje vlivy vznikající při třískovém obrábění, aspekty řezného procesu, recyklaci a nakládání s odpady. Cílem bakalářské práce je rešerše problematiky třískového obrábění a jeho vlivu na ekologii.
 • Moderní chladící kapaliny pro obrábění 

  Nováček, Pavel
  Práce obsahuje charakteristiky různých druhů procesních kapalin používaných v třískovém obrábění, jejich rozdělení, způsoby jejich přívodu a některé provozní činnosti spojené s užíváním těchto kapalin. Dále jsou uvedeny ...
 • Moderní procesní kapaliny pro obrábění 

  Menšíková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin pro obrábění. Práce popisuje základní principy a metody chlazení a mazání při obrábění, druhy procesních kapalin, provozní činnosti spojené s jejich ...
 • Principy přívodu procesní kapaliny do místa řezu 

  Skládaný, Jakub
  Práce pojednává o problematice procesních kapalin a jejich přívodu do místa řezu. V práci je uveden stručný popis nástrojů s vnitřním přívodem procesní kapaliny pro základní obráběcí technologie. V závěru práce jsou ...
 • Technologická a ekonomická analýza výroby součástí pro automobilový průmysl 

  Sedláková, Eva
  Diplomová práce se zabývá rozborem stávající technologie tváření závitů v automobilovém průmyslu. Charakterizuje metrické závity, jejich výrobu a kontrolu, tváření závitů, procesní kapaliny a další procesní parametry. V ...
 • Vliv procesní kapaliny na obráběcí cyklus 

  Ertl, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin v obráběcím cyklu. Cílem práce je popsat vlastnosti procesních kapalin a jejich rozdělení. Následně jsou v práci rozepsány požadavky na kapaliny z ...
 • Vliv procesních kapalin na tření a opotřebení nástrojů 

  Holý, Jan
  Tato bakalářská práce je převážně zaměřena na analýzu vzniku mechanismu třísky, tření a opotřebení nástrojů při řezném procesu. Také je zde zahrnuta jejich eliminace za použití procesních kapalin. Je poukázáno na charakter ...