Now showing items 1-16 of 16

 • Návrh optimalizace skladového provozu 

  Janíček, Jiří
  Tato Bakalářská práce hodnotí logistický rámec ve společnosti DHL Supply Chain s.r.o. a jeho zákazníka Gross. Klade důraz na procesy a jejich optimalizaci ve skladech. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...
 • Návrh procesu pro kooperaci 

  Miterko, Ondřej
  Bakalářská práce se věnuje problematice procesu kooperace odběratele s více než dvaceti dodavateli. Předmětem práce je analýza dodavatelského řetězce dodavatelů kooperací a dále analýza kooperací samotných. Analýza je ...
 • Návrh specifikace výrobku s využitím informačního systému 

  Opatřilová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení informačního systému do firmy s názvem DARTS-CZ s. r. o., která vyrábí šipky, s využitím konfigurátoru. Bakalářská práce obsahuje analýzu současného stavu firmy a specifikaci ...
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Optimalizace materiálového toku a uspořádání pracoviště ve spol. ABB s. r. o. 

  Marešová, Petra
  Diplomová práce se zabývá analýzou materiálového toku a pracoviště ve společnosti ABB s.r.o. Na základě Sankeyova diagramu a procesní analýzy jsou vytvořeny návrhy na zlepšení dosavadních činností ve společnosti tak, aby ...
 • Optimalizace procesu montážní linky 

  Janíková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá ...
 • Optimalizace procesů ve službách 

  Javůrková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací procesu instalace služeb ve vybrané firmě. Obsahuje obecnou charakteristiku procesu a zaměřuje se na zlepšení služeb zákaznického servisu. V práci je popsána procesní mapa ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kolek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá informačními systémy. Jejich využití v podniku, přínosy a výhody používání těchto systémů. Ve svojí práci se zaměřím na analýzu tohoto systému, vyhodnotím výsledky a navrhnu možná řešení pro ...
 • Proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobních provozech 

  Francová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobním provozu oddělení Externích oprav. Pro přehlednost procesu byla vytvořena procesní mapa, která má za úkol celý proces popsat ...
 • Proces výběru investic na kapitálovém trhu na příkladu kontraktů futures 

  Nečas, Ondřej
  Náplní této bakalářské práce je tvorba obchodního systému a jeho přesný popis pomocí procesní mapy. Dále je práce zaměřena na klasifikaci potřeb systému a na tomto základě proveden výběr příslušného podkladového aktiva, ...
 • Softwarová podpora procesu řízení objednávky 

  Gorodilova, Ekaterina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení procesu objednávky ve vybrané firmě pomocí využití softwarové podpory. V analytické části je cílem popsat organizační strukturu firmy, vytvořit procesní mapu, identifikovat ...
 • Softwarová podpora procesů prodeje ve strojírenské výrobě 

  Datínská, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou procesů prodeje ve strojírenské firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., která je tradičním výrobcem vysokootáčkových strojů pro letectví a energetiku. V práci je v ...
 • Tvorba skladového systému ve vybrané firmě 

  Janíček, Jiří
  Tato Diplomová práce je rozšíření mé předešlé Bakalářské práce, hodnotí logistický rámec a implementaci skladového systému ve společnosti DHL Supply Chain s.r.o. a jeho zákazníka Gross. Klade důraz na procesy a jejich ...
 • Využití procesního řízení ve službách záchranné služby při dopravních nehodách. 

  Zámečník, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů procesního řízení ve službách zdravotnické záchranné služby při dopravních nehodách. V teoretické části práce jsou zmíněné nezbytné pojmy a znalosti k pochopení části ...