Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh implementace prvků procesního managementu v mezinárodní poradenské společnosti 

    Svoboda, Jakub
    Práce se zaměřuje na identifikaci servisních a administrativních procesů zvolené společnosti a návrhem možností jejich vyčlenění za použití metod business proces managementu od současného týmu, čímž by mělo dojít k uvolnění ...
  • Zlepšování procesů hospodaření s vodou 

    Hejtman, Jan
    Předmětem této diplomové práce je oblast podnikových procesů ve Vodárenské akciové společnosti, a.s. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky, mapování a modelování podnikových procesů. V praktické části jsou ...