Now showing items 1-8 of 8

 • Budování systému managementu 

  Matuška, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu v rámci organizace. Popisuje a zhodnocuje vybrané přístupy managementu, u kterých zachycuje jednotlivé myšlenky a následně z nich vytváří celkovou filozofii v oblasti ...
 • Certifikace systému managementu kvality 

  Pappová, Barbora
  Tato bakalářská práce pojednává o certifikaci systému managementu jakosti. V úvodu do problematiky se nachází vysvětlení základních pojmů, historie, vznik a vývoj normy ČSN EN ISO 9001. Dále jsou probrány jednotlivé normy ...
 • Certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 

  Handa, Jakub
  Tato bakalářská práce je pojata jako literární rešerše na dané téma. V práci je uveden rozbor z hlediska historie a současnosti. Poskytuje informace o výhodách certifikace systému managementu kvality, o průběhu certifikace ...
 • Návrh procesu skladového hospodářství dle ČSN ISO 9001:2000 

  Kujalová, Markéta
  Cílem diplomové práce „Návrh procesu skladového hospodářství dle ČSN ISO 9001:2000“ je analyzovat současný stav skladování ve vybrané firmě a porovnat průběh jednotlivých procesů s požadavky kladenými systémem managementu ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kouřil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá informačními systémy a metodou jejich správného výběru. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, ERP systémů, jejich posouzení a výběr. Vlastní řešení představuje ...
 • Řízení neshodných výrobků průmyslového podniku v oddělení obrábění 

  Hudyma, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o procesu řízení neshodných výrobků v oddělení obrábění nejmenovaného výrobního podniku nacházejícího na území Brna. Obsahuje rešerši současného stavu vědy a techniky v oblasti managementu ...
 • Vyhodnocení ekonomických přínosů jednotlivých systémů managementu jakosti 

  Komárová, Marianna
  Diplomová práce se zabývá integrovaným systémem řízení. V teoretické části je popsán systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hlavní ...