Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza zmetkovitosti ve výrobním procesu 

  Buriánková, Alena
  Diplomová práce se zabývá snížením neshodné výroby u výroby plastových misek s využitím statistických metod. Práce v teoretické části mimo jiné popisuje statistickou regulaci procesů, analýzu způsobilosti procesů a typy ...
 • Hodnocení kvality pneumatických lineárních pohonů 

  Pecl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality pneumatických lineárních pohonů. V teoretické části je popsána problematika v oblasti pneumatických válců a statistických metod pro vykonání analýzy. Praktická část obsahuje ...
 • Metriky procesů vývoje softwaru 

  Verner, Jan
  Pojem proces pronikl v posledních letech do všech oblastí lidské činnost, kde pomáhá systematizovat dříve neorganizovanou práci. Tato práce se zaměřuje na analýzu procesů pomocí statistických metod (Statistical process ...
 • Optimalizace procesu lakování 

  Siegl, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci nanášení práškové barvy během procesu lakování pomocí experimentálních metod a statistické analýzy. Popis studie současného stavu procesu lakování, analýza výsledku a návrh ...
 • Statistické vlastnosti regulačních diagramů a modelů způsobilosti 

  Vidová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá vyhodnocovaním stability a spôsobilosti procesu. V práci sú popísané niektoré typy regulačných diagramov, základné indexy spôsobilosti a tiež Box-Coxová transformácia. Praktická časť práce je ...
 • Studie zavedení statistické metody SPC pro kontrolu technologických operací 

  Ondruška, Jan
  Diplomová práce uvádí postup při zavádění nové metodiky provádění statistické regulace procesu pro obrábění součásti ve zvoleném podniku. Nová metodika je sestavena na základě teoretických poznatků uvedených v první části ...
 • Určování způsobilosti a stability vybraného technického procesu 

  Šváchová, Mariana
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením spôsobilosti konkrétneho výrobného procesu. Teoretická časť práce obsahuje popis štatistickej regulácie procesov, typy regulačných diagramov a hodnotenie spôsobilosti procesu. ...
 • Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby polyamidové tkaniny 

  Štugel, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu znaků jakosti textilního výrobku firmy. K tomu jsou využity regulační diagramy, jako jeden z nástrojů řízení kvality. Dále jsou vypočteny indexy způsobilosti a výsledky jsou ...
 • Zavádění SPC ve výrobním procesu 

  Letáček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zaváděním SPC (statistické řízení procesů) do výrobního procesu. Cílem práce je analýza současného stavu výroby ohýbání lišt a výběr vhodných metod, které je možné aplikovat v procesech firmy. ...
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Simandl, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zavedení statistického řízení procesu ve vybrané výrobní společnosti XYZ. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky metodiky ...
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Simandl, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zavedení statistického řízení procesu ve vybrané výrobní společnosti XYZ. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky metodiky ...
 • Zpracování dat z měření na obráběcích strojích 

  Pokorný, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá přesností obráběcích strojů, přičemž se věnuje zejména tříosé vertikální frézce. Strukturálně je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Zatímco teoretická část se zabývá problematikou ...