Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace 

    Pechánek, David
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současné podoby výrobního procesu a návrhem na jeho zlepšení za použití prediktivní simulace. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s procesním řízením ...