Now showing items 1-10 of 10

 • Dolování procesů jako služba 

  Dobias, Ondrej
  Softwérové a hardvérové aplikácie zaznamenávajú veľké množstvo informácií do protokolov udalostí. Každé dva roky sa množstvo zaznamenaných dát viac než zdvojnásobí. Dolovanie procesov je relatívne mladá disciplína, ktorá ...
 • Identifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilů 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou a hodnotením chýb pri montáži pneumatických ventilov. V teoretickej časti popisuje využité nástroje: quality gate, vývojový diagram procesu, Paretov diagram a analýzu FMEA. V rámci ...
 • Návrh eliminace plýtvání ve výrobě stabilizátorů 

  Kučera, Roman
  Práce řeší eliminaci plýtvání a zvýšení efektivity v procesu balení stabilizátorů ve společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. Současný nevyhovující stav v procesu balení je v této práci analyzován za pomoci technik ...
 • Návrh řízení neshodného výrobku 

  Janíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a optimalizování procesů řízení při neshodném výrobku ve společnosti AMT spol. s r.o., která se zabývá výrobou a ostření obráběcích nástrojů. Práce obsahuje detailní analýzu ...
 • Návrh řízení výrobního procesu 

  Hala, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací metodiky na zlepšování výrobního procesu. Jsou zde analyzovány procesy pro průchod zakázky podnikem a činnosti mistra, na jejichž základě byla vytvořena metodika pro ...
 • Návrhy na zvýšení efektivity společnosti Grow3 Ltd s využitím mapování interních procesů 

  Grulich, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění podnikových procesů ve společnosti Grow3. Obsahuje analýzu procesů, zjištění příčin současných problémů za použití teoretických modelů a návrhovou část vedoucí k zefektivnění ...
 • Procesní modelování jako nástroj pro zlepšování 

  Střížová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá modelováním a popisem vybraných podnikových procesů, které probíhají v útvaru Ekonomika a provoz České televize, Televizního studia v Brně. Modely procesů jsou vytvořeny pomocí CASE nástroje Adonis. ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Joska, Jakub
  První část bakalářské práce se zabývá popisem metody Six sigma a její nejčastěji používané metodiky DMAIC. Druhá část stručně uvádí do konkrétního příkladu z technické praxe - galvanického pokovování. Ve třetí části jsou ...
 • Zavedení přístupů štíhlé výroby se zaměřením na produktivitu práce 

  Vavrík, Michal
  Bakalárska práca sa zameriava na zavedenie prístupov štíhlej výroby do konkrétneho výrobného úkolu vo vybranej spoločnosti. Stanovuje základné požiadavky na prvky štíhlej výroby a analyzuje konkrétny súčasný výrobný úkol. ...
 • Zlepšování řízení procesů 

  Čupera, Petr
  Obsahem diplomové práce je zlepšování procesů řízení neshod ve výrobní společnosti dodávající do železničního průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny základní charakteristiky a principy procesního řízení. V praktické ...