Now showing items 1-3 of 3

 • Moderní procesní kapaliny pro obrábění 

  Menšíková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin pro obrábění. Práce popisuje základní principy a metody chlazení a mazání při obrábění, druhy procesních kapalin, provozní činnosti spojené s jejich ...
 • Vliv procesní kapaliny na obráběcí cyklus 

  Ertl, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin v obráběcím cyklu. Cílem práce je popsat vlastnosti procesních kapalin a jejich rozdělení. Následně jsou v práci rozepsány požadavky na kapaliny z ...
 • Vliv procesních kapalin na tření a opotřebení nástrojů 

  Holý, Jan
  Tato bakalářská práce je převážně zaměřena na analýzu vzniku mechanismu třísky, tření a opotřebení nástrojů při řezném procesu. Také je zde zahrnuta jejich eliminace za použití procesních kapalin. Je poukázáno na charakter ...