Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh a modelování procesů v podniku 

  Čejka, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavádění procesního řízení v rozvíjejícím se podniku. Vysvětluje, co jsou to procesy, srovnává funkční a procesní řízení. Rozebírá hlavní důvody a přínosy zavedení procesního řízení v podniku. ...
 • Návrh na změnu procesů v malé společnosti 

  Novák, Roman
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů, zavedených za jedním z prodejních kanálů, ve středně velké firmě zabývající se informačními technologiemi. Řešení vychází z detailní analýzy firemních procesů. Práce ...
 • Návrh systému managementu kvality 

  Poprac, Martin
  Obsahom diplomovej práce je teoretický popis systému riadenia podniku so zavedeným manažmentom kvality, ďalej analýza stavu systému manažmentu vybraného podniku voči predošlému ideálnemu modelu a návrh opatrení na doplnenie ...
 • Zlepšování procesů hospodaření s vodou 

  Hejtman, Jan
  Předmětem této diplomové práce je oblast podnikových procesů ve Vodárenské akciové společnosti, a.s. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky, mapování a modelování podnikových procesů. V praktické části jsou ...