Now showing items 1-5 of 5

 • Informační strategie firmy 

  Bolehradská, Dunja
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného ...
 • Informační systém pro evidenci zařízení počítačové sítě FEKT 

  Kozlovský, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením a realizací konceptu informačního systému pro evidenci zařízení počítačové sítě Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cílem práce je provést ...
 • Posouzení a návrh modernizace vybraných částí informačního systému 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu vybraných částí informačního systému Zenit ve společnosti Nuvia a.s. a navržením jejich modernizace. V jednotlivých částech práce jsou definovaná teoretická ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou podnikových informačních systémů (ERP – Enterprises Resource Planning) a jejich inovací, respektive inovací informačního systému konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je analýza stávajícího ...
 • Problematika tržního oceňování komerčních nemovitých věcí 

  Svobodová, Olga
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování komerčních nemovitých věcí. Oceněny budou dvě nemovité věci, a to výrobně – skladovací areál a administrativní budova, které se nachází ve dvou odlišných lokalitách. ...