Now showing items 1-7 of 7

 • Implementace ITIL a COBIT pomocí nastrojů ARIS 

  Škoviera, Martin
  Diplomová práce se zabývá řešením frameworku COBIT a knihovny ITIL v oblasti řízení podnikových procesů. Zahrnuje řadu procesních modelovacích jazyků a diagramů pro společnosti působící v oblasti informačních a komunikačních ...
 • Integrované řešení diagnostiky výrobního zařízení v energetice České republiky 

  Cvešpr, Pavel
  Disertační práce se zabývá diagnostikou hlavního výrobního zařízení v české energetice se zaměřením na její integrující roli v procesu získávání, ukládání a zpracování informací pro účely hodnocení technického stavu ...
 • Návrh a vývoj mobilní aplikace ve firemním prostředí 

  Brodňanský, Erik
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre konkrétnu spoločnosť. Okrem samostatnej aplikácie sa zaoberá návrhom databázy a užívateľského rozhrania. Obsahuje taktiež analýzu firemného ...
 • Optimalizace výroby přesných bezešvých trubek 

  Mikula, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov bezšvíkových rúr vo výrobnom podniku Železiarne Podbrezová a.s. Práca obsahuje predstavenie firmy a analýzu súčasného stavu výrobných procesov v prevádzkarni ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Vavrouchová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá definováním požadavků na informační systém podniku a jeho výběrem. Návrh řešení je založen na modelování a analýze procesů společnosti. Definování požadavků vychází z vize budoucí podpory ...
 • Výběr informačního systému 

  Kornelly, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru informačního systému, který má vést k zefektivnění procesů a zvýšení počtu zákazníků ve firmě Rumburak s.r.o. První kapitola je zaměřena na teoretické poznatky, které ...
 • Zlepšování procesů hospodaření s vodou 

  Hejtman, Jan
  Předmětem této diplomové práce je oblast podnikových procesů ve Vodárenské akciové společnosti, a.s. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky, mapování a modelování podnikových procesů. V praktické části jsou ...