Now showing items 1-20 of 29

 • Návrh procesního řízení zakázky v podniku služeb 

  Kubela, Daniel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení zakázky společností Vario Therm. V práci jsou shrnuty základní teoretické podklady, na základě kterých je provedena důkladná analýza současného stavu práce se zakázkami. ...
 • Procesní řízení zakázky 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...
 • Procesní řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kratochvíl, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh zakázky výrobou společností Vezeko s.r.o., která se zabývá výrobou a servisem přívěsů a nástaveb pro osobní i kamionové automobily. Teoretická část obsahuje obeznámení s pojmy ...
 • Průběh řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Kozlíková, Simona
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdium priechodu zákazky výrobným podnikom, kde na základe poskytnutých informácií analyzuje súčasný stav podniku. Popisuje priebeh zákazky od prijatia dopytu od zákazníka až k expedícii ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Kazda, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení průběhu zakázky organizací. Najdete v ní nejdůležitější teoretické pojmy vztahující se k řízení zakázky. Analyzuje průběh zakázky ve společnosti TOS KUŘIM - OS,a.s. ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Jirsová, Petra
  Diplomová práce se zabývá řízením průběhu zakázky ve společnosti BRAVOLL spol.s r.o., tato firma se specializuje na oblast vstřikování plastů a strojírenství. Hlavní činností společnosti BRAVOLL je výroba na zakázku, pro ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Ružbacký, Bohumil
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analyzování problémů v průběhu problémů během vyřizování průběhu zakázky ve vybrané firmě, která se zabývá zakázkovou výrobou lisovaní termoplastů vstřikováním. Součástí práce je návrh ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Aigel, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení průběhu řízení zakázky firmou ISMA Jevíčko s.r.o., která působí na stavebním trhu. Práce řeší teoretická východiska a jejich implementaci na jmenovanou společnost. Dále jsou zde ...
 • Stanovení potřeby provozního kapitálu z hlediska řízení činností zakázky 

  Hejlová, Věra
  Tato diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na systém procesního řízení a přístupy k potřebě provozního kapitálu v souvislosti se zásobami podniku. Obsahuje analýzu současného průběhu zakázky vybrané firmy z hlediska ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Štambacherová, Gabriela
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou Štambacher, s.r.o., která se zabývá instalatérskými pracemi. Práce obsahuje popis současného stavu a následně návrhy řešení, které by v optimálním případě měly ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Tůma, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám studií průběhu zakázky firmou Böhm Jihlava, která vyrábí sedačky a sedací soupravy. Práce analyzuje současný stav průběhu zakázky firmou. V návrhu řešení je popsán projekt, který je složen ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Děchtěrenková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu zakázky u firmy CeWe Color od objednávky až po postup při případných reklamacích. Práce je složena z teoretické, analytické a praktické části. V rámci teorie jsou vysvětleny ...
 • Studie průběhu zakázky podnikatelským subjektem 

  Pátková, Vendula
  Bakalářská práce analyzuje studie průběhu zakázky společnosti Wittur, s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů týkajících se průběhu zakázky. V praktické části dojde k analýze současného průběhu ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Boštík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na průběh zakázky v malém podniku Podlahy Lakomý, která se zabývá pracemi v oblasti podlahářství. Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým poznatkům, druhá ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Krejčí, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci průběhu zakázky ve výrobním podniku NovaSteel, s.r.o., který se zabývá výrobou zemědělské dopravní techniky. Zkoumá současný stav podniku a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Olejová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom priebehu zákazky spoločnosťou SLB, s.r.o., ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu špeciálnych ložísk. Práca analyzuje súčasný priebeh zákazky spoločnosťou a špecifikuje jednotlivé podnikové ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Zídek, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky v podniku Tiskárna Unipress, s.r.o., který se zabývá polygrafickou výrobou a grafickými službami. Práce se věnuje teoretické úrovni problematiky a analýze současného stavu ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vaculková, Petra
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh činností zakázky ve společnosti SICO RUBENA, s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním komponent ze silikonových kaučuků. Tato práce se dělí na tři části. Teoretická část popisuje ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Markovičová, Radka
  Bakalárska práca analyzuje štúdiu priebehu zákazky v spoločnosti ABC, s. r. o. Teoretická časť sa zameriava na vysvetlenie pojmov, ktoré súvisia so zákazkou. Praktická časť obsahuje súčasný priebeh zákazky a návrh na ...