Now showing items 1-5 of 5

 • Model solárního ohřevu venkovního bazénu 

  Bartoň, Martin
  Tato práce se zabývá modelováním technologického procesu ohřevu venkovního bazénu. V teoretické části jsou zde uvedeny nezbytné informace k osvojení problematiky. Na základě teoretických poznatků je zde zpracován matematický ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Majer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně ...
 • Návrh robotické buňky pro bodové svařování 

  Kaňa, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce byl návrh robotické buňky pro bodové svařování výztuhy sedadla a následnou automatickou dopravu dílu z buňky ven. Měl být proveden jak konstrukční návrh, tak simulace procesu v prostředí Process ...
 • Návrh robotické buňky pro depaletizaci a založení railu do výrobní stanice 

  Novák, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotické buňkypro depaletizaci a založení railu do výrobní stanice. Dílce jsou do depaletizační jednotky naváženy ve tvarově přizpůsobených přepravkách neboli blistrech. Každý blistr ...
 • Optimalizace výrobního procesu v zámeckém vinařství 

  Bičan, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů lahvovací linky ve vinařství. Pro řešení bakalářské práce je využita prediktivní simulace lahvovací linky. Pomocí digitálního dvojčete budou navržena opatření, která povedou ...