Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Popelka, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku CSYSTEM Group, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. V práci jsou popsány a následně vypočteny jednotlivé ukazatele a na základě získaných ...
 • Logistika materiálového toku výrobního podniku 

  Šromová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na popis a rozbor výrobního a logistického systému firmy PEVEKO, spol. s r.o. Nejprve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zlepšování procesů, v další části popisuje aktuální stav ...
 • Návrh marketingové strategie pro cestovní kancelář 

  Lašáková, Petra
  Cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro cestovní kancelář, která by jí pomohla posílit tržní postavení, získat nové zákazníky a udržet ty stávající, jakožto i zvýšit tržní obrat. Marketingová ...
 • Posouzení objednávkového systému firmy a návrh změn 

  Zechmeisterová, Olga
  Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu online systému objednávek neboli softwarového tiketing nástroje vybrané společnosti za pomoci analytických metod. Na základě výsledků budou zkomponovány návrhy pro ...
 • Zefektivnění pracovních procesů ve firmě 

  Nárožný, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na zvýšení efektivity pracovních procesů ve firmě. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti práce. Teoretická část obsahuje poznatky z ...
 • Zhodnocení procesů bezpečnosti práce v konkrétním podniku 

  Vlach, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení plnění požadavků platné legislativy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v konkrétním podniku. Vytváří registr legislativních požadavků podle aktivit v podniku. Analýzou ...