Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza procesů logistiky ve zvolené firmě za účelem optimalizace informačního systému 

  Topič, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření informačního systému o plánování rozvozových linek v konkrétní firmě. V první částí práce jsou popsána teoretická východiska práce, nutná k pochopení problematiky probírané v této ...
 • Analýza příčin zmetkovitosti při výrobě ložiskových kroužků valivých ložisek 

  Studýnka, Pavel
  Práce se bude týkat měření kroužků od vstupního materiálu, přes výrobní operace jako soustružení, tepelné zpracování, broušení, aj. po dokončovací operace jako honování. Práce bude obsahovat mapování výrobních procesů ve ...
 • Aplikace k monitorování událostí OS Windows 

  Bukovský, Marek
  Operačný systém predstavuje základ pre prácu s počítačom. Činnosti, ktoré sa odohrávajú v pozadí, vo vnútri operačného systému sú väčšinou pre bežného užívateža vežkou neznámou. Práca popisuje práve aplikáciu pre odhalenie ...
 • Fortel aneb postav si dům 

  Netrefová, Klára
  Návrh antropozem/metamorfoza volně navazuje na předdiplomový projekt Fortel aneb postav si dům, kdy jsem se rozhodla „přiložit ruku k dílu, řezat vrtat, skládat…“ A znovuobjevovat otisky práce a nástrojů v hmotě odkud se ...
 • Implementace Enterprise Resource Planning a její vliv na lidi a procesy v podnikovém prostředí 

  Habánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vlivem, který má implementace aplikace Enterprise Resource Planning na procesy a lidi v dané společnosti. Soustřeďuje se hlavně na změny v procesech, které tato implementace vyvolává a hodnotí ...
 • Informační systém pro finanční poradce 

  Sonták, Miloš
  Práce popisuje současný stav finančních poradců na trhu a jejich procesy s ohledem na českou legislativu. Cílem je zmapovat jejich procesy a na základě konzultací vytvořit nový informační systém, který by měl zlepšit práci ...
 • IS pro podporu zákazníků 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracování MySQL databáze použitím programovacího jazyka PHP5. Cílem práce je IS na podporu zákazníků. K dosažení svých cílů používá PHP Framework Symfony. Pro každou roli v systému ...
 • Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows 

  Synek, Radovan
  Práce pojednává o koncepci monitorování prostředků v operačních systémech Microsoft Windows, poskytovaných nástrojích, používaných metodách a jejich programovacím rozhraní. Dále obsahuje popis návrhu a implementace vytvořeného ...
 • Návrh a implementace rozšíření systému řízení skladového hospodářství ve zvolené firmě 

  Strašil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření funkčnosti systému skladového hospodářství v oddělení HAN-VMK společnosti Hella Autotechnik Nova, s.r.o. Teoretická část vymezuje pojmy a definice použité v ...
 • Návrh dílčí části IS pro podporu CRM 

  Mišurová, Katarína
  Bakalárska práca pojednáva o návrhu časti informačného systému pre podporu riadenia vzťahov so zákazníkmi. Zaoberá sa aj optimalizáciou a automatizáciou procesov spojených so CRM a riadením úloh. Analytická časť obsahuje ...
 • Návrh ERP systému ve výrobním podniku 

  Poliak, Michal
  Základním cílem této práce je definovat koncept pro zavedení informačního systému podniku, který by podporoval hlavní procesy výrobního podniku a byl by základním předpokladem pro zavedení komplexního celopodnikového ...
 • Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na informačný systém od spoločnosti Exact. Analyzuje jeho funkcie a navrhuje jeho optimálne nastavenie. Mapuje základné procesy v podniku a definuje možnosti outsourcingu. Výstup práce pozostáva z ...
 • Návrh informačního systému 

  Koch, Libor
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému řízení skladu pro firmu Fi & Ho Trading, s.r.o., který bude dostupný přes webové rozhraní. Sklad bude fungovat na portálové technologii a bude propojen s E-shopem. V práci ...
 • Návrh informačního systému 

  Šmýd, Radek
  Cílem této diplomové práce je připravení návrhu na informační systém pro správu multi level obchodní sítě pro společnost 1WAY COMPANY s.r.o. s maximálním ohledem na úspěšnost výsledného řešení a zautomatizování jednotlivých ...
 • Návrh informačního systému 

  Koch, Libor
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému pro firmu Condorworld, který bude dostupný přes webové rozhraní. Informační systém musí plnit funkce administrace, stahování produktů a prodej produktů. V práci budou ...
 • Návrh informačního systému 

  Bartušek, Zdeněk
  Náplní této bakalářské práce je návrh části informačního systému pro FN Brno. V první části práce jsou definovány základní teoretické pojmy, jejichž znalost je využita při tvorbě návrhu. Druhá část obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh informačního systému obchodní společnosti se zaměřením na řízení zásob 

  Juránek, Oldřich
  Předmětem bakalářské práce "Návrh informačního systému obchodní společnosti se zaměřením na řízení zásob" je analýza procesů firmy Petr Nedbal Agroslužby a volba vhodného komerčního informačního systému.
 • Návrh informačního systému pro operativní řízení výroby 

  Ševčík, Pavel
  Životní fáze provozu informačního systému je charakteristická častými změnami požadavků na vlastnosti systému. Přizpůsobení se těmto požadavkům je nezbytnou podmínkou pro úspěšnost systému v jeho prostředí. Změna, kterou ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby 

  Staněk, Michal
  Zmodernizování stávajících informačních systémů. Zavedení přehlednějších a výkonnějších systému pro všechny procesy řízení výroby podniku. Dosažení lepší komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci podniku pomocí informačního systému
 • Návrh marketingového mixu nově vznikající společnosti 

  Šebeň, Jakub Ján
  Bakalárska práca je zameraná na rozbor jednotlivých súčastí marketingového mixu novo vznikajúcej spoločnosti Nazvyš. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská práce, na ...