Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace skladového provozu 

    Janíček, Jiří
    Tato Bakalářská práce hodnotí logistický rámec ve společnosti DHL Supply Chain s.r.o. a jeho zákazníka Gross. Klade důraz na procesy a jejich optimalizaci ve skladech. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky ...
  • Tvorba skladového systému ve vybrané firmě 

    Janíček, Jiří
    Tato Diplomová práce je rozšíření mé předešlé Bakalářské práce, hodnotí logistický rámec a implementaci skladového systému ve společnosti DHL Supply Chain s.r.o. a jeho zákazníka Gross. Klade důraz na procesy a jejich ...