Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza procesů logistiky ve zvolené firmě za účelem optimalizace informačního systému 

  Topič, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření informačního systému o plánování rozvozových linek v konkrétní firmě. V první částí práce jsou popsána teoretická východiska práce, nutná k pochopení problematiky probírané v této ...
 • Aplikace k monitorování událostí OS Windows 

  Bukovský, Marek
  Operačný systém predstavuje základ pre prácu s počítačom. Činnosti, ktoré sa odohrávajú v pozadí, vo vnútri operačného systému sú väčšinou pre bežného užívateža vežkou neznámou. Práca popisuje práve aplikáciu pre odhalenie ...
 • Elektronizace procesů a dokumentů ve společnosti Skanska a.s. 

  Reiter, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. V práci jsou uvedeny klady a zápory současného používání ...
 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Implementace Enterprise Resource Planning a její vliv na lidi a procesy v podnikovém prostředí 

  Habánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vlivem, který má implementace aplikace Enterprise Resource Planning na procesy a lidi v dané společnosti. Soustřeďuje se hlavně na změny v procesech, které tato implementace vyvolává a hodnotí ...
 • Informační systém pro finanční poradce 

  Sonták, Miloš
  Práce popisuje současný stav finančních poradců na trhu a jejich procesy s ohledem na českou legislativu. Cílem je zmapovat jejich procesy a na základě konzultací vytvořit nový informační systém, který by měl zlepšit práci ...
 • IS pro podporu zákazníků 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracování MySQL databáze použitím programovacího jazyka PHP5. Cílem práce je IS na podporu zákazníků. K dosažení svých cílů používá PHP Framework Symfony. Pro každou roli v systému ...
 • Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows 

  Synek, Radovan
  Práce pojednává o koncepci monitorování prostředků v operačních systémech Microsoft Windows, poskytovaných nástrojích, používaných metodách a jejich programovacím rozhraní. Dále obsahuje popis návrhu a implementace vytvořeného ...
 • Návrh a implementace rozšíření systému řízení skladového hospodářství ve zvolené firmě 

  Strašil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření funkčnosti systému skladového hospodářství v oddělení HAN-VMK společnosti Hella Autotechnik Nova, s.r.o. Teoretická část vymezuje pojmy a definice použité v ...
 • Návrh dílčí části IS pro podporu CRM 

  Mišurová, Katarína
  Bakalárska práca pojednáva o návrhu časti informačného systému pre podporu riadenia vzťahov so zákazníkmi. Zaoberá sa aj optimalizáciou a automatizáciou procesov spojených so CRM a riadením úloh. Analytická časť obsahuje ...
 • Návrh ERP systému ve výrobním podniku 

  Poliak, Michal
  Základním cílem této práce je definovat koncept pro zavedení informačního systému podniku, který by podporoval hlavní procesy výrobního podniku a byl by základním předpokladem pro zavedení komplexního celopodnikového ...
 • Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na informačný systém od spoločnosti Exact. Analyzuje jeho funkcie a navrhuje jeho optimálne nastavenie. Mapuje základné procesy v podniku a definuje možnosti outsourcingu. Výstup práce pozostáva z ...
 • Návrh informačního systému 

  Koch, Libor
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému řízení skladu pro firmu Fi & Ho Trading, s.r.o., který bude dostupný přes webové rozhraní. Sklad bude fungovat na portálové technologii a bude propojen s E-shopem. V práci ...
 • Návrh informačního systému 

  Koch, Libor
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému pro firmu Condorworld, který bude dostupný přes webové rozhraní. Informační systém musí plnit funkce administrace, stahování produktů a prodej produktů. V práci budou ...
 • Návrh informačního systému obchodní společnosti se zaměřením na řízení zásob 

  Juránek, Oldřich
  Předmětem bakalářské práce "Návrh informačního systému obchodní společnosti se zaměřením na řízení zásob" je analýza procesů firmy Petr Nedbal Agroslužby a volba vhodného komerčního informačního systému.
 • Návrh informačního systému pro operativní řízení výroby 

  Ševčík, Pavel
  Životní fáze provozu informačního systému je charakteristická častými změnami požadavků na vlastnosti systému. Přizpůsobení se těmto požadavkům je nezbytnou podmínkou pro úspěšnost systému v jeho prostředí. Změna, kterou ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby 

  Staněk, Michal
  Zmodernizování stávajících informačních systémů. Zavedení přehlednějších a výkonnějších systému pro všechny procesy řízení výroby podniku. Dosažení lepší komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci podniku pomocí informačního systému
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Novosadová, Natálie
  Stěžejním obsahem bakalářské práce je popis teoretických východisek z oblasti B2B marketingu a tyto poznatky aplikovat na příkladu marketingových procesů v konkrétní firmě. Záměrem práce je zhodnotit současný stav a navrhnout ...
 • Návrh na zlepšení marketingového mixu společnosti 

  Novotný, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení marketingového mixu vybrané společnosti. První část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti týkajících se marketingu a vybraných analýz. Druhá část sestává z ...
 • Návrh na zlepšení procesů řízení projektů v podniku 

  Klapková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřená na řízení projektů ve vybrané společnosti. Jejím cílem je předložení návrhu na zlepšení procesů využívaných projektovými manažery dané společnosti. Předmětem analýzy jsou otevřené odpovědi ...