Now showing items 1-9 of 9

 • Cermety 

  Hanousek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V první části práce je uveden základní přehled nástrojových materiálů. Druhá část je zaměřena na druhy, výrobu a vlastnosti cermetů. Ve třetí části je ...
 • Cermety a jejich efektivní využití 

  Hanousek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V úvodní části práce jsou uvedeny druhy, výroba, značení a vlastnosti cermetů. V hlavní části jsou pak představeny cermety v sortimentu výroby nejvýznamnějších ...
 • Nepovlakované slinuté karbidy 

  Pavlovský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V první kapitole je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Ve druhé kapitole je uvedeno ...
 • Řezná keramika 

  Vaverka, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na řeznou keramiku, která patří do nástrojových materiálů. První část se zabývá rozdělením, použitím a charakteristikou základních materiálů pro řezné nástroje. V druhé části se důkladně rozebírá ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Prášek, Vladimír
  Charakteristika řezné keramiky, vývoj, rozdělení, popis výroby a výchozí mate-riály, základní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Sortiment výrobků domácích a světových producentů řezných nástrojů. Doporučené pracovní ...
 • Stroje používané pro soustružení 

  Grulichová, Jana
  Tato práce se věnuje soustruhům, tedy strojům používaným pro technologii soustružení. Cílem je propojit obecné zákonitosti soustružení s konkrétními výrobky dostupnými na trhu a s konkrétními ukázkami využití strojů v ...
 • Supertvrdé řezné materiály 

  Janištinová, Edita
  Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický nitrid bóru) z hlediska jejich označování, výroby, fyzikálně mechanických vlastností (tvrdost, hustota, elektrická a ...
 • Trendy vývoje elektroerozivních hloubících strojů 

  Čumpl, David
  Obsahem práce je popis principu elektroerozivní hloubicí technologie, porovnání výrobců strojů, technologie výroby elektrod a doporučení stroje pro středně velkou strojírenskou firmu. Poslední část je věnována technicko- ...
 • Výkonné nástroje pro frézování 

  Paseka, Petr
  Tématem této bakalářské práce jsou výkonné nástroje pro frézování. První kapitola je zaměřena na popis základních charakteristik frézování. Ve druhé kapitole je rozdělení a popis frézovacích nástrojů z hlediska konstrukce, ...