Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a návrh zlepšení výrobního procesu 

  Mynářová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o průchodu zakázky podnikem s hlavním zaměřením na výrobu dopravního značení ve firmě Araplast s.r.o. V první části se soustřeďuji na teorii, která je důležitá pro pochopení základních ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Horníček, Jiří
  Diplomová práce analyzuje problematiku zabývající se možnostmi hodnocení a výběru vhodného dodavatele. Popisuje používané metody a postupy pro hodnocení dodavatelů a zaměřuje se na využití fuzzy logiky. Práce předkládá ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Tříletá, Jaroslava
  Předmětem této diplomové práce je analýza ekonomické situace podnikatelského subjektu ITMS plast s.r.o., který se zabývá výrobou a distribucí produktů z plastu. Vybranými metodami je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kocourek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace firmy, za pomocí použití ukazatelů finanční analýzy. Tyto ukazatele, indexy a modely jsou poté použity na analýzu společnosti M.H.Mont s.r.o., k odhalení jejích ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu modelové zakázky 

  Jůva, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou optimalizace výrobního procesu na příkladu modelové zakázky nakladatelské činnosti. Na základě výsledků těchto analýz, jsou vytvořeny návrhy na zlepšení této výroby. Návrhy povedou ...
 • Návrh zefektivnění vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U 

  Petýrek, Robin
  Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění manipulace s materiálem v rámci vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U. Na začátku se obecně zabývá vnitropodnikovou dopravou a manipulací s materiálem. Dále pak ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Dušková, Ivana
  Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na založení konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Plojhar, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení a zhodnocení informačního systému podniku Plojhar s.r.o. a na návrh změn pro jeho zlepšení. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, týkajících se tématu informačních ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Ftáčnik, Peter
  Základné fungovanie podniku je založené na jednotlivých výrobných článkoch. Ak chceme, aby celý podnik fungoval dobre, treba sa zaujímať o bezpečnosť práce vo výrobe. Cieľom bakalárskej práce bude analýza konkrétneho a ...
 • Výběr informačního systému 

  Blaho, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá výberom informačného systému pre malý strojársky podnik. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu a požiadaviek podniku. Súčasne opisuje rozhodovanie o výbere informačného systému založeného ...
 • Výběr informačního systému 

  Plojhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení nejlépe vyhovujícího informačního systému pro konkrétní výrobní podnik. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se tématu a popsána metodologie ...