Now showing items 1-20 of 30

 • Administrativní budova s výrobní halou 

  Břečka, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelobetonové konstrukce administrativní budovy a ocelové výrobní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry administrativního objektu jsou 48,0 x 60,0 m a výška je 17,0 m. ...
 • Centrum transferu technologií VUT v Brně 

  Muroň, Jakub
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma Centrum transferu technologií VUT v Brně. Areál Centra transferu technologií VUT je tvořen třemi ...
 • Gmont Cable s.r.o., závod na výrobu kabelů 

  Skládaná, Jana
  Předmětem této práce bylo zhotovení projektové dokumentace, skládající se z dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a návrhu architektonického detailu. Ten vychází z funkce stavby a tvoří tak ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly 

  Kábrt, Michal
  Předmětem bakalářské práce bylo provést statický a konstrukční návrh ocelové nosné konstrukce dvoulodní výrobní haly obdélníkového půdorysu o celkové šířce 36 m, tj. se stejnými rozpětími obou lodí 2 x 18 m, a celkové délce ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem 

  Štulrajterová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením oceľovej nosnej konštrukcie dvojloďovej výrobnej haly obdĺžnikového pôdorysu so šírkou 32 m (20 + 12m) a dĺžkou 54,54 m (9modulov po 6 m). Hlavná loď má výšku 10 m a nachádza ...
 • Optimalizace vzduchotechniky výrobní haly 

  Myjavec, Patrik
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá prirodzeným vetraním budov. Praktická časť sa zameriava na optimalizáciu vetrania pôvodného objektu pomocou CFD simulácie. Jedna vybraná verzia je riešená v projektovej časti ...
 • Polygrafická výroba PROGRAF 

  Ptáčková, Eva
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby výrobní haly a administrativní budovy ve Slavkově u Brna. Oba objekty jsou dle územního plánu navrženy na pozemku ...
 • Prášková lakovna KOMAXIT v Malhoticích 

  Kočnarová, Helena
  Projekt řeší práškovou lakovnu KOMAXIT v Malhoticích. Objekt se skládá ze dvou dilatačních celků - administrativní budovy a výrobní haly. Administrativní budova je dvoupodlažní objekt. Nachází se zde kanceláře, denní ...
 • Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší 

  Šilhová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá realizací výrobní a skladovací haly pro strojírenský průmysl. Součástí realizace výrobní haly jsou i bourací práce stávajícího zemědělského objektu. V rámci realizace je řešena také rekonstrukce ...
 • Pronajímatelný objekt MSP Brno 

  Vogelová, Klára
  Předmětem zadání bakalářské práce je návrh pronajímatelných objektů pro malé a střední podnikání v Brně podél ulice Hněvkovského v městské části Brno Komárov. Návrh je řešen na pozemku vedeném jako brownfield č. 1309. V ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby přístavby výrobní haly ve Veřovicích 

  Šilhová, Kristýna
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní haly v obci Veřovice. Obsahem práce je stavebně technologická zpráva, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, ...
 • Stavebně technologická etapa provádění podlah ve výrobní hale 

  Hrabovský, Tomáš
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu provádění podlah ve výrobní hale. Jedná se o jednopodlažní výrobní halu, která je v jedné části napojena na stávající výrobní objekt. Technologické předpisy řeší provádění ...
 • Stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice 

  Ráb, Jakub
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Bystřici nad Pernštejnem 

  Fňukal, Radek
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výrobní haly v Bystřici nad Pernštejnem. Obsahem práce je technická zpráva, studie realizace hlavních technologických etap, koordinační situace ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Uherském Hradišti 

  Radmil, Aleš
  Předmětem této diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu výstavby II. etapy výrobní haly firmy Schlote Automotive Czech s.r.o. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Klímová, Adéla
  Úkolem zadání bylo navrhnout Technologické a Inovační centrum, které by umožňovalo malým a středním podnikům zavádět progresivní technologie konkurenceschopné v národním i mezinárodním měřítku. Využíváno by mělo být i ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Rašovská, Michaela
  Zadání bakalářské práce řeší Technologické a inovační centrum ve městě Telč, určené pro malé a střední podnikatele. Parcela se nachází na okraji města, dříve sloužící jako orná půda. V novém územním plánu je tato oblast ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE 

  Tallmayer, Dominik
  Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG32, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem bylo navrhnout výrobní halu, ubytování, ...
 • Vinařství Válka Nosislav 

  Zifčáková, Tatiana
  Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby (dostavby, rekonštrukcie) Vinárstva Válka v obci Nosislav. Projekt vychádza zo štúdie vytvorenej v letnom semestri 2017 v predmete AG033 Ateliér architektonickej tvorby III. ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Kadlecová, Sylva
  Bakalářská práce „Výroba dámské konfekce“ je zpracována ve formě architektonické a konstrukční studie a projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je ...