Now showing items 1-16 of 16

 • Informační systém pro řízení výroby 

  Schléger, Richard
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a následná implemetácia informačného systému pre riadenie výroby. Ide o informačný systém na webovom rozhraní, ktorý je postavený na databázovom serveri MySQL a implementovaný v ...
 • Logistika materiálového toku výrobního podniku 

  Šromová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na popis a rozbor výrobního a logistického systému firmy PEVEKO, spol. s r.o. Nejprve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zlepšování procesů, v další části popisuje aktuální stav ...
 • Návrh na zlepšení procesů ve výrobní firmě metodou 5S 

  Matušková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu zavedení metody 5S do výrobního systému společnosti LAUFEN CZ, s.r.o., ve městě Znojmě. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na stav společnosti. Jedná se o ...
 • Návrh na zlepšení vybraného procesu ve společnosti 

  Kunc, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výrobních procesů ve firmě ČeMeBo s. r. o. Na základě detailního rozboru ohraničené oblasti ve výrobě jsou navrhnuty doporučení pro potenciální zlepšení stávajících procesů. Využitím ...
 • Návrh podpory plánování výroby v informačním systému 

  Slámová, Aneta
  Tématem mé bakalářské práce je návrh podpory plánování výroby v informačním systému společnosti SIK METAL s.r.o. se zaměřením na softwarovou podporu procesů. Zabývá se vytvořením návrhu na zlepšení plánování výroby s ...
 • Návrh podpory řízení výroby v informačním systému 

  Hladký, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu podpory řízení výroby v informačním systému konkrétní společnosti. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu společnosti a jejího okolí je předložen ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Návrh zlepšení výrobního systému společnosti AGÁT SET, s. r. o. 

  Čaládiková, Katarína
  Predmetom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať výrobný systém v podniku AGÁT SET, s.r.o. a navrhnúť možnosti na zlepšenie výroby. Na základe tejto analýzy bolo mojim zámerom vypracovanie návrhu riešenia na zefektívnenie ...
 • Průběh zakázky ve strojírenském podniku 

  Sedláčková, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na realizaci zakázky ve vybraném strojírenském podniku. Jsou sledovány procesy, kterými zakázka prochází od samotného přijetí až po expedici a vyhledáváme slabá místa celého procesu. Na základě ...
 • Rozšíření podnikového informačního systému výrobní firmy 

  Polášek, Marek
  Tato bakalářská práce analyzuje proces výroby výrobního podniku. Cílem práce je posoudit možnost rozšíření podnikového informačního systému o modul pro řízení výroby. Výsledkem práce jsou navržené změny, které bude nutné ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Studie optimalizace skladového hospodářství 

  Buchvaldek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění skladového hospodářství ve firmě. Zkoumá teoretické možnosti pro změnu současného stavu a obsahuje návrh zlepšení stávající uskladňovací politiky pro zmíněný sklad.
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Zídek, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky v podniku Tiskárna Unipress, s.r.o., který se zabývá polygrafickou výrobou a grafickými službami. Práce se věnuje teoretické úrovni problematiky a analýze současného stavu ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vaculková, Petra
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh činností zakázky ve společnosti SICO RUBENA, s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním komponent ze silikonových kaučuků. Tato práce se dělí na tři části. Teoretická část popisuje ...
 • Studie řízení výrobního procesu u vybraných produktů 

  Růžička, Pavel
  Diplomová práce se zabývá průběhem výroby odlitků ve společnosti ŽĎAS, a.s. a způsobem implementace požadavků zákazníka. Cílem práce bylo vytvořit diagram Work Flow technické přípravy výroby podle interních směrnic. Dalším ...
 • Zavedení systému 5S na pracovišti 

  Halamíček, Matěj
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na formulaci reálné strategie a implementace systému 5S v dílně elektrikářů a zámečníků. Strategie je realizována jako projekt, jež vychází z vnitřní analýzy firmy, stávajícího stavu ...