Now showing items 1-11 of 11

 • Matematické modelování úloh výrobního plánování 

  Poláchová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního plánování prostřednictvím programu MS Excel. Práce obsahuje návrh rozšíření doplňku Řešitel o uživatelsky přívětivé funkce, které usnadní optimalizaci podnikových procesů.
 • Návrh robotické buňky pro svařování rámu motocyklu 

  Dvorník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce robotického pracoviště pro svařování rámu motocyklu. Na začátku práce jsou stanoveny parametry svařovací linky. Dále je popsán rozbor svařovaného rámu motocyklu. Následuje ...
 • Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu 

  Koudelka, Pavel
  Tato práce se zabývá řízením výrobního procesu v malé české inovativní a rozvíjející se společnosti. V úvodu je popsán vybraný produkt jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska komponentů, ze kterých je sestaven. Po ...
 • Průběh zakázky firmou z pohledu informačních systémů 

  Dostál, Jaroslav
  V první části bakalářské práce je popsána firma, její pozice na trhu a působení vnitřních i vnějších vlivů na probíhající procesy ve firmě. Dále je zpracována teorie řízení firmy, jak z pohledu uspořádání řídících činitelů, ...
 • Softwarová podpora plánování výroby 

  Vaculková, Petra
  Tato diplomová práce analyzuje softwarovou podporu plánování výroby ve společnosti 2VV s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním vzduchových clon, větracích jednotek a vzduchotechnických výrobků. Tato práce se dělí na ...
 • Statistické vyhodnocování výrobních rozvrhů 

  Andraško, Pavol
  Presadiť sa ako výrobný podnik na dnešnom trhu, ktorý je plný konkurencie a ostať v zisku nie je jednoduché. Hlavnou činnosťou týchto podnikov je výroba a tá je úzko spojená s jej naplánovaním a rozvrhnutím. Kvalitný výrobný ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Polívka, Pavel
  Tato práce se zabývá operativním řízením výroby ve vybrané firmě. V teoretické části studie jsou vysvětleny pojmy výroba, výrobní management, operativní management výroby a plánování výroby. Dále navazuje stručný popis a ...
 • Studie optimalizace plánování výroby 

  Markovičová, Radka
  Diplomová práca sa zameriava na plánovanie výroby vo vybranej spoločnosti. V teoretickej časti sú popísané pojmy, s ktorými je potrebné sa oboznámiť pre pochopenie problematiky pri spracovávaní danej témy. Praktická časť ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Joska, Jakub
  První část bakalářské práce se zabývá popisem metody Six sigma a její nejčastěji používané metodiky DMAIC. Druhá část stručně uvádí do konkrétního příkladu z technické praxe - galvanického pokovování. Ve třetí části jsou ...
 • Využití diskrétních simulací v plánovaní výroby 

  Shylin, Ivan
  Práce se zabývá možností využití výsledků diskrétních simulací pro účely plánování výroby. Je zde popsán způsob propojení normování a plánování výroby. V práci je taktéž popsána metodika tvorby modelu linky, návrh a realizace ...
 • Využití umělé inteligence pro optimalizaci výroby 

  Svoboda, Radovan
  Diplomová práca rieši problematiku optimalizácie výrobného plánu s použitím genetických algoritmov. Obsahuje vysvetlenie princípu genetických algoritmov v súvislostiach s evolučnými algoritmami a umelou inteligenciou ...