Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace výrobního procesu modelové zakázky 

    Jůva, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou optimalizace výrobního procesu na příkladu modelové zakázky nakladatelské činnosti. Na základě výsledků těchto analýz, jsou vytvořeny návrhy na zlepšení této výroby. Návrhy povedou ...
  • Studie řízení výrobního procesu vybrané komponenty 

    Ločárková, Hana
    Diplomová práce se zabývá studií řízení výrobního procesu vybrané komponenty v akciové společnosti ŽĎAS. Touto komponentou je odlitek. První část je zaměřena obecně na výrobní proces odlitku, který začíná nabídkou, jejím ...