Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB Brno. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB s.r.o. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Návrh nové výroby polotovarů pro termobloky plynových kotlů 

  Lahký, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řízení výroby polotovarů pro termobloky pro plynové kotle. V práci je popsáno plánování výroby a návrh systému pro sledování materiálového toku.
 • Návrh výrobního procesu se zaměřením na změny layoutu 

  Tylich, Zbyněk
  Diplomová práce se zaměřuje na navržení nového layoutu výrobní haly ve strojírenské společnosti PSP Pohony a.s. Společnost se zabývá výrobou průmyslových převodovek, spojek a brzd. Na základě provedené analýzy materialového ...
 • Návrh změn výrobního procesu se zaměřením na rozšíření layoutu 

  Teknős, Oliver
  Diplomová práca sa venuje problematike zlepšenia organizácie výrobného procesu v strojárskom podniku, ktorý rozširuje svoje súčasné priestory novou halou. Spoločnosť sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Táto práca ...
 • Průběh zakázky firmou s využitím projektového řízení 

  Cagášek, Tomáš
  CAGÁŠEK Tomáš: Průběh zakázky firmou s využitím projektového řízení. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management popisuje varianty možného průchodu zakázky vý-robní ...