Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Serebriakov, Vladimir
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navrţení opatření na základě zjištěných skutečností ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bezděková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navržení opatření na základě zjištěných skutečností ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chalásová, Kristína
  Diplomová práca „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ sa zaoberá finančnou analýzou a hodnotí finančnú situáciu spoločnosti. Prvá časť vymedzuje teoretické základy finančnej analýzy, jej nástroje, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Marková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. v období 2006 – 2009 s využitím metod finanční analýzy a na základě zhodnocení stávající situace podat návrhy ke ...
 • Využití finanční analýzy k návrhu zlepšení finanční situace podniku 

  Braun, Karel
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem financí podniku, které spadá do oblasti finančního řízení. Práce analyzuje vývoj a současnou úroveň finanční situace společnosti IMOS Brno, a.s. za období 2001-2005. Cílem ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hejdová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví společnosti za období 2006-2008 pomocí metod finanční analýzy. Cílem práce je odhalit příčiny finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Braun, Karel
  Cílem diplomové práce „Využití finanční analýzy v podniku“ je provedení finanční analýzy společnosti IMOS Brno, a.s. za období 2001-2007 a na základě zjištěných poznatků navrhnout možné způsoby vedoucí ke zlepšení jeho ...