Now showing items 1-2 of 2

  • Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem 

    Marek, Jiří
    Diplomová práce je zaměřena na téma alternativního získávání vodíku jako energetického zdroje budoucnosti pomocí fotokatalytického rozkladu vody v přítomnosti polovodičových materiálů - zejména modifikovaného a nemodifikovaného ...
  • Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium 

    Sedláček, Zbyněk
    Bakalářská práce se zabývá produkcí vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce podává přehled o způsobech produkce vodíku uvedenými mikroorganismy, charakterizuje další biotechnologické metody a ukazuje příklady průmyslové ...