Now showing items 1-4 of 4

 • Cesty navýšení výkonnosti výrobního podniku 

  Říha, Lukáš
  Práce je zaměřena na zvyšování výkonnosti v malém podniku. Zahrnuje analýzu současného stavu a navrhuje odstranění nedostatků výrobního procesu. Práce vychází z tří teorií, které kombinuje. Jsou jimi Lean Management, Six ...
 • Helitronic Power 400 – uvedení stroje do sériové výroby 

  Koupil, Jan
  Tato diplomová práce byla zaměřena na implementaci CNC nástrojové brusky Helitronic Power 400 do sériové výroby na plynoucí montáži. V první části byli popsány optimalizační metody, které se v praxi využívají jako nástroj ...
 • Hodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

  Pokorný, Luděk
  Předmětem diplomové práce je posouzení finanční situace společnosti ČEZ. V první části jsou zpracována teoretická východiska elementárních a statistických metod finanční analýzy, na které navazuje představení společnosti. ...
 • Snížení výrobního taktu na montážní lince 

  Brožek, Michal
  Diplomový projekt se zabývá řešením snížení výrobního taktu na montážní lince čerpadel v konkrétním podniku. První část práce představuje společnost, její historii, produkty a vybrané ekonomické ukazatele. Následuje ...