Now showing items 1-2 of 2

  • Povinné celoživotní vzdělávání znalců 

    Pivoňková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
    In her thesis, the author deals with the issue of lifelong learning of experts with the aim of creating a uniform education system (hereafter called UES). It will be possible to use UES in all expert fields, branches and ...
  • Projekt jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost 

    Pivoňková, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
    Autorka řeší otázku celoživotního vzdělávání znalců, které je tématem její disertační práce, s cílem vytvořit jednotnou vzdělávací soustavu (dále JVS), kterou bude možno využít obecně pro všechny znalecké obory, odvětví ...