Now showing items 1-1 of 1

  • Metody konstrukce přesného tvaru ozubení 

    Strmeň, Marián
    Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou konštrukcie presného tvaru ozubenia ozubených kolies. Práca sa pre rozsiahlosť témy zameriava na ozubenie čelných ozubených kolies s priamymi a šikmými zubami. Na začiatku sú zhrnuté ...