Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza ekonomických ukazatelů firmy EKONOM STUDIO, s. r. o. pomocí časových řad 

  Dudek, Miroslav
  Pomocí analýzy časových řad a regresní analýzy je popsán vývoj sledovaných (vybraných) ukazatelů v čase a vyjádřen trend dlouhodobého vývoje. Výsledky analýz jsou přehledně znázorněny v tabulkách a grafech. V závěru ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Chromiaková, Barbara
  V diplomové práci Financování podnikatelských aktivit se zabývám zhodnocením finančního zdraví společnosti za pomoci prostředků finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. Předmětem ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Roubalová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti IMI International, s.r.o. Teoretická část definuje základní pojmy a ukazatele finanční analýzy. V praktické části se vybrané metody finanční analýzy aplikují ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Jureček, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétního podniku. Metodikou zpracování jsou finanční ukazatele a jejich soustavy. První část práce rozebírá metody z hlediska teorie. Ve druhé části je analyzovaný ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Spousta, Martin
  Tato diplomová práce si bere za cíl v prvních kapitolách seznámit svého čtenáře s danou sledovanou firmou. Následně se zde popisuje a vysvětluje pojem finanční analýza z obecného hlediska a následně jsou tyto principy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční řízení dotčené společnosti. V teoretické části práce je nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejíchž principech je finanční rozbor proveden. V druhé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hrbáčková, Jana
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je v první části stručná charakteristika společnosti Teplárny Brno, a.s. a zhodnocení současného stavu firmy. Druhá část se zabývá ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Lukáš, Lubomír
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu. Zkoumaná společnost AQUA PROCON, s.r.o. působí v oboru projekčních a inženýrských činností se zaměřením na vodohospodářské ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hél, Petr
  Diplomová práce je svojí podstatou zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku. Analyzovaný podnik, společnost SITA CZ, a.s. je předním poskytovatelem služeb v oblasti s nakládání s obyčejnými, ale i nebezpečnými odpady. Tato ...
 • Měření konkurenceschopnosti výrobního podniku 

  Šilarová, Renata
  Tato diplomová práce se zabývá měřením konkurenceschopnosti společnosti Formplast Purkert, s.r.o. v letech 2008-2012 metodami finanční analýzy. Výsledky klíčových ukazatelů jsou porovnány s dvěma konkurenčními podniky a s ...
 • Návrh na zlepšení finanční situace firmy 

  Meluzínová, Jana
  Předmětem diplomové práce je provést finanční analýzu v konkrétní společonsti a uvést návrhy na zlepšení její finanční situace. První část práce shrnuje teoretické poznatky v oblasti finační analýzy. Představení společnosti ...
 • Řídící systém odsávání 

  Bršel, Boris
  Témou mojej bakalárskej práce je riadenie odsávacieho systému pre drevársky priemysel. Je to veľmi obsiahla problematika a keďže som bez väčších skúseností v tomto odbore rozhodol som sa vytvoriť jednoduchší model odsávacieho ...
 • Řídící systém odsávání 

  Bršel, Boris
  Témou mojej bakalárskej práce je riadenie odsávacieho systému pre drevársky priemysel. Je to veľmi obsiahla problematika a keďže som bez väčších skúseností v tomto odbore rozhodol som sa vytvoriť jednoduchší model odsávacieho ...
 • Využití účetních dat a výkazů pro řízení firmy. 

  Drápalová, Blanka
  Tématem diplomové práce ,,Využití účetních dat a výkazů pro řízení firmy“ je určení způsobu využití účetních dat a výkazů pro účely vedení a hodnocení firmy vedoucími pracovníky. Práce se zaměřuje na posouzení současné ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kökény, Antonín
  Cílem práce je zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku, identifikovat slabé stránky v této oblasti a na základě provedené analýzy navrhnout opatření vedoucích ke zlepšení finančního zdraví podniku.
 • Zhodnocení finanční situace společnosti pomocí časových řad 

  Plašil, Václav
  V této práci je použita aplikace statistických metod pro hodnocení ekonomických ukazatelů společnosti Matrix, a.s., a na jejich základě vznesení návrhů pro zlepšení finanční situace. V teoretické části je popsána problematika ...