Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Maxera, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě podkladů z účetnictví analyzuje historický vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů a následně odvozuje jejich vývoj budoucí. Dále ...
 • Analýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řad 

  Kamenský, Michal
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení ekonomických ukazatelů podniku. V teoretické části je popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části pak jsou ...
 • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

  Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Drašnar, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje účetní výkazy podniku AMT výšivka spol. s r.o. za určitě časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretickou část o časových řadách potřebnou k úspěšné analýze a samotný rozbor výsledků ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti Jihomoravská plynárenská pomocí statistických metod. Cílem je zhodnocení ekonomických ukazatelů, vyvození závěrů a návrhů na zlepšení. Návrhová ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Poláček, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o problematice souhrnného hodnocení současné ekonomické situace ve vybrané akciové společnosti, především zapomocí statistických metod. Cílem bude analyzování dat, jejich jednotlivá porovnání, ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Daniel
  Predmetom bakalárskej práce je analýza vybraných ukazatežov spoločnosti Slovenská pošta, RPC Trnava a.s. pomocou časových radov a regresnej analýzy. V prvej časti sú zpracované teoretické východiská pre výpočet a aplikáciu ...
 • Posouzení efektivnosti inovačního projektu 

  Krčálová, Lucie
  Diplomová práce pojednává o efektivnosti inovačního projektu společnosti HARTMANN – RICO. V první části uvedu teoretické poznatky související s inovační strategií a plánováním investiční činnosti. Druhá část bude věnována ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zálešáková, Renata
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomické situace společnosti pomocí statistických metod. V teoretické části jsou popsány finanční ukazatele, časové řady, regresní analýza a korelační analýza. Analytická část ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad 

  Romášek, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů souvisejících s makroekonomickým ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy D.S. Leasing, a. s. pomocí analýzy časových řad 

  Dolíhal, Luděk
  Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy D.S. Leasing pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části budou diskutovány časové řady a vybrané ukazatele finanční analýzy. Praktická část bude ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy JMP, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy JMP pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro výpočet a aplikaci časových řad a regresní analýzy v ekonomii. ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy KAZETO, spol. s r.o. pomocí časových řad 

  Dostál, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční výkonnosti společnosti Kazeto, spol. s r.o.. Teoretická část se snaží o popis základních statistických a finančních ukazatelů, dle kterých se následně vypracuje praktická ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy pomocí časových řad 

  Seidenglanzová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem výkonnosti firmy na základě vybraných ukazatelů. Tyto ukazatele jsou zpracovány pomocí analýzy časových řad a regresní analýzy. Poté je na základě zjištěných funkcí odhadnout jejich ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Čapka, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména pak jeho ekonomických ukazatelů. Cílem bude analyzování ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Pospíšilová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční výkonnosti společnosti BMT Medical Technology s.r.o. pomocí analýzy časových řad. Cílem této práce bude analyzování vybraných ekonomických ukazatelů, předpovídání jejich ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Otýpka, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy Metra Blansko, a.s.. Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Svoboda, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace vybrané společnosti. Na základě podkladů z účetnictví analyzuje historický vývoj finančních ukazatelů a následně predikuje jeho vývoj budoucí. Využívá při tom statistických ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Suchý, Tomáš
  Tato bakalářská práce má za úkol analyzovat výkonnost podniku pomocí časových řad na základě vybraných ukazatelů. První polovina práce je zaměřena na teoretická východiska sloužící pro výpočty časových řad. Ve druhé polovině ...
 • Posouzení finanční výkonnosti Slovnaft, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Chlebana, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou firmy Slovnaft, a.s. pomocou analýzy časových radov. Cieľom, na základe historických údajov za posledných 6 rokov, bude stanoviť finančnú výkonnosť podniku a prognózovať vývoj do ...