Now showing items 1-20 of 25

 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot 

  Machala, Jan
  Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v ...
 • Adaptivní optimální regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Mrázek, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh adaptivního optimálního regulátoru, který přizpůsobuje parametry algoritmu na základě průběžných informací o soustavě s ohledem na zvolené kritérium. Obecně popsaný optimální regulátor řeší ...
 • Adaptivní optimální regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Samek, Martin
  Diplomová práce popisuje návrh adaptivního optimálního regulátoru a jeho nastavení. Samostatně i jako součást regulátoru jsou porovnány metody identifikace pomocí neuronových sítí a metodou nejmenších čtverců s exponenciálním ...
 • Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj 

  Mertlík, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení nazvaného Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj. Úlohou projektu je demonstrace řízení rotačního pohybu ramene tak, aby v rámci koncepce stroje docházelo k ...
 • Jednoúčelový stroj zajišťující lisování kanystrových nálevek 

  Podolan, Luděk
  Cílem této diplomové práce je komplexní popis teoretického základu, návrhu a samotné realizace jednoúčelového stoje pro lisování kanystrových nálevek. Teoretická část práce se zabývá standardy výroby elektrických rozváděčů, ...
 • Model mostového jeřábu 

  Steklý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí modelu mostového jeřábu s příslušnou elektrovýzbrojí. V prvé řadě je v práci popis reálného jeřábu a jeho částí. Dále obsahuje popis vlastního teoretického návrhu modelu jeřábu. A ...
 • Modernizace řízení dvojosého manipulátoru 

  Mejzlík, Jiří
  Bakalářská práce řeší modernizaci řízení dvouosého manipulátoru, který je součástí galvanizační linky. V úvodní části je popsáno původní řešení se zhodnocením aktuálního stavu a specifikace požadavků na modernizaci zařízení. ...
 • Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu 

  Mejzlík, Jiří
  Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné ...
 • Řídicí systém pro pásovou pilu 

  Filipský, Dalibor
  Tato práce se zabývá návrhem řídicího systému pro pásovou pilu. Obsah práce lze rozdělit do pěti částí. První část práce obsahuje seznámení se základními funkcemi pásové pily, rozdělením pásových pil a jejich konstrukcí. ...
 • Řídící a ovládací systém pro briketovací lis 

  Nekula, Vít
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením řídícího a ovládacího systému pro briketovací lis na biomasu. Proces řízení zprostředkovává programovatelný automat značky Siemens modelu S7-300. Řízení zajišťuje jednak samotné lisování, ...
 • Řídící programy pro model dávkovačů tablet 

  Střižík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením distribuovaného řídícího softwaru pro dva dávkovače tablet. Dávkovače tablet mají šest výpustí a jsou řízeny programovatelnými automaty Simatic S7-300. Mohou tak plnit současně šest ...
 • Řídící systém budov 

  Kunický, Daniel
  Tato práce umožňuje náhled do systému měření a regulace a jeho projektování. Systém měření a regulace je součástí mnoha moderních budov od rodinných domů až po výzkumné střediska. Tento systém je také schopen zajistit ...
 • Řízení a vizualizace technologických procesů s využitím průmyslového PC 

  Buchta, Luděk
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s technikami a technologiemi používanými při řízení a vizualizaci technologických procesů. K řízení technologického procesu v laboratoři E541 bylo využito průmyslového PC, PLC a ...
 • Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem 

  Křížek, Ladislav
  V této práci je popsán zvon, jeho součásti, konstrukční předpoklady pro jeho správnou funkci, řízení chodu kostelních zvonů s ručním pohonem a řízení s pohonem rotačního elektromotoru. Dále je v této práci popsán programovatelný ...
 • Řízení lisu briket 

  Kučera, Tomáš
  Cílem této práce je vytvoření softwaru pro hydraulický lis biobriket. Software se skládá ze dvou částí. První je program pro PLC a druhou je vizualizace pro dotykový displej GT. Navazuje se na diplomovou práci Ing.~Marti ...
 • Řízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu 

  Jakubský, Ondřej
  Práce se zabývá řízením a vizualizací technologie odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu. V první části práce se analyzují různé způsoby automatického řízení. Na základě analýzy je navržena konfigurace ...
 • Řízení pohybů dvouramenného žonglovacího stroje 

  Janeček, Jan
  Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je vytvoření dvouramenného žonglovacího stroje. Projekt je rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce se zabývá řízením pohybů ramen žonglovacího stroje. V první ...
 • Řízení ramene motoru a určení hmotnosti předmětu z dynamiky pohybu 

  Pour, Radek
  Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je inteligentní vážení a třídění zboží. V první části je podrobně rozebrán princip zjišťování hmotnosti z dynamiky pohybu s odvozením výpočtových vztahů a popis ...
 • Systém řízení rekreačního objektu 

  Vávra, Petr
  Práce se zabývá návrhem řídicího systému elektrického vytápění a elektricky posuvných žaluzií pro rekreační nemovitost s dálkovým přístupem. V teoretické části jsou zmíněny používané metody dálkového přístupu a ovládání, ...