Now showing items 1-7 of 7

 • Detekce pohybu pomocí inerciálních senzorů 

  Štancl, František
  Předložená diplomová práce se věnuje problematice detekce pohybu, zaměřené na spotřebu energie. V jejím úvodu je kladen důraz na možnosti měření zrychlení a analyzuje technologii MEMS u akcelerometrů. Hlavním cílem práce ...
 • Měřicí systém s připojením na internet 

  Dobrovolný, Petr
  Práce se zabývá měřením a distribucí dat pomocí mikrokonroléru ATMega64. Připojení měřicího systému do komunikační sítě je pomocí Ethernetového řadiče ENC28J60. Pro přenos dat k uživateli jsou využity komunikační protokoly ...
 • Nadstavba programu WinCC - parametrizace PLC aplikace 

  Sysel, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout parametrizaci PLC aplikace a seznámit se se systémem řízení parních turbín vyráběných firmou Siemens v Brně. Orientovat se ve vizualizačním programu WinCC a propojit ho se Simatic ...
 • Optimalizace algoritmů SIMD instrukcemi 

  Sedláček, Marek
  Tato práce popisuje a porovnává techniky použitelné pro optimalizaci algoritmů převážně z hlediska zkrácení výpočetní doby. Pro demonstraci praktik byly vybrány algoritmy z rozdílných oblastí a to -- optimalizace hejnem ...
 • Ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro zobrazení naměřených dat a ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní. K připojení k internetu je použit modul LanReach firmy Connectone. Změřené hodnoty jsou zobrazeny ...
 • Vstupní modul systému inteligentního domu 

  Vančo, Erik
  Představená diplomová práce se zabývá návrhem výrobku pro inteligentní sytém GILD. V první části diplomové práce je obsaženo stručné shrnutí o systému inteligentního řízení. V rámci diplomové práce je navrhnuto schématické ...
 • Webové rozhraní pro měřicí modul 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci webové aplikace pro měření analogových vstupů a nastavování a měření digitálních vstupů a výstupu měřicího modulu na bázi mikrořadiče ATMEL ATMEGA 64. K připojení k internetu je použit ...