Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh technologie výroby plastového programového kotouče 

    Gráf, Radomír
    Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro výrobu plastového programového kotouče včetně návrhu technologie potisku. Na začátku práce je proveden rozbor a požadavky na vyráběný dílec včetně volby nejvhodnější ...