Now showing items 1-7 of 7

 • Optimalizace algoritmů SIMD instrukcemi 

  Sedláček, Marek
  Tato práce popisuje a porovnává techniky použitelné pro optimalizaci algoritmů převážně z hlediska zkrácení výpočetní doby. Pro demonstraci praktik byly vybrány algoritmy z rozdílných oblastí a to -- optimalizace hejnem ...
 • Ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro zobrazení naměřených dat a ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní. K připojení k internetu je použit modul LanReach firmy Connectone. Změřené hodnoty jsou zobrazeny ...
 • Programovací jazyk C 

  Kernighan, Brian W.; Ritchie, Dennis M. (Computer Press, 2006)
 • Učebnice jazyka C: 1. díl 

  Herout, Pavel (Kopp, 2009)
 • Učebnice jazyka C: 2. díl 

  Herout, Pavel (Kopp, 2004)
 • Vstupní modul systému inteligentního domu 

  Vančo, Erik
  Představená diplomová práce se zabývá návrhem výrobku pro inteligentní sytém GILD. V první části diplomové práce je obsaženo stručné shrnutí o systému inteligentního řízení. V rámci diplomové práce je navrhnuto schématické ...
 • Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT 

  Otoupalík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vzdáleným sběrem dat pomocí GSM modemů s podporou platformy Open AT. Výsledkem práce je realizovaný modul, který slouží jako převodník teploty na kmitočet. Tento modul je propojen s ...