Now showing items 1-8 of 8

 • Compiler of a Language with User-Defined Syntax for New Constructs 

  Kuklínek, Lukáš
  Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat experimentální programovací jazyk s podporou uživatelsky definovaných syntaktických konstrukcí. Nový jazyk je kompilován do nativní binární podoby a vyžaduje statickou ...
 • IDE for SCADA Development at CERN 

  Mareček, Matěj
  Cílem této magisterské práce je navrhnout a implementovat IDE (integrované vývojové prostředí), které zvýší efektivitu a bezpečnost vývoje pro SIMATIC WinCC Open Architecture. Tato práce je založena na výzkumu provedeném ...
 • Porovnání programovacích jazyků PLC 

  Noga, Kamil
  Tato práce se zabývá programovacími jazyky programovatelných automatů v systémech Heidenhain a Mitsubishi. Cílem této práce je porovnání jednotlivých systémů po stránce PLC programování a také porovnání diagnostických ...
 • Srovnání efektivity různých programovacích jazyků při práci s automaty 

  Polanský, Ondřej
  V této práci jsou srovnány jazyky C++, C#, OCaml a Python na základě rychlosti, paměťové náročnosti a programátorské přívětivosti. Práce si klade otázku, jak moc se liší programy pracující s konečnými automaty, pokud jsou ...
 • Systémy PLC ovládané dotekovým panelem pro řízení VN zařízení 

  Vlk, Jáchym
  Diplomová práce popisuje komunikaci PLC a dotekového displeje za účelem řízení vysokonapěťových zařízení. Je zde uveden základní přehled a stavba. Tato práce popisuje část vývoje společnosti IVEP. Jelikož se jedná o počátek ...
 • Učebnice jazyka C: 1. díl 

  Herout, Pavel (Kopp, 2009)
 • Učebnice jazyka C: 2. díl 

  Herout, Pavel (Kopp, 2004)
 • Vytvoření webového mutimedálního portálu pro výuku PLD 

  Fíla, Lukáš
  Tato práce popisuje principy tvorby statických webových stránek a nejpoužívanější metody používané při tvorbě stránek dynamických. Seznámíte se s jazyky HTML, CSS, PHP, JavaScript a databázemi MySQL. Dále jsou zpracovány ...