Now showing items 1-20 of 25

 • Adaptivní optimální regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Mrázek, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh adaptivního optimálního regulátoru, který přizpůsobuje parametry algoritmu na základě průběžných informací o soustavě s ohledem na zvolené kritérium. Obecně popsaný optimální regulátor řeší ...
 • Adaptivní optimální regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Samek, Martin
  Diplomová práce popisuje návrh adaptivního optimálního regulátoru a jeho nastavení. Samostatně i jako součást regulátoru jsou porovnány metody identifikace pomocí neuronových sítí a metodou nejmenších čtverců s exponenciálním ...
 • Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj 

  Mertlík, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení nazvaného Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj. Úlohou projektu je demonstrace řízení rotačního pohybu ramene tak, aby v rámci koncepce stroje docházelo k ...
 • Laboratorní úloha mechanický model výtahu 

  Arnošt, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou modelu výtahu. Obsahuje také informace o řízení tohoto modelu programovatelným automatem Siemens, Simatic S7-200. Návrh probíhal na počítači v 3D modelovacím programu ...
 • Laboratorní úloha řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu 

  Pražák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá automatickým řízením pro přemisťování zavěšených předmětů. Jedná se o regulační úlohu se silně kmitavou soustavu, pro kterou byl zhotoven i fyzikální zkušební model. Pro tento model byla navržena ...
 • Model mostového jeřábu 

  Steklý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí modelu mostového jeřábu s příslušnou elektrovýzbrojí. V prvé řadě je v práci popis reálného jeřábu a jeho částí. Dále obsahuje popis vlastního teoretického návrhu modelu jeřábu. A ...
 • Modernizace řízení dvojosého manipulátoru 

  Mejzlík, Jiří
  Bakalářská práce řeší modernizaci řízení dvouosého manipulátoru, který je součástí galvanizační linky. V úvodní části je popsáno původní řešení se zhodnocením aktuálního stavu a specifikace požadavků na modernizaci zařízení. ...
 • Návrh a implementace systému vytápění objektu 

  Kašpar, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací otopné a zavlažovací soustavy. Projekt byl vytvořen pro areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Systém bude sloužit jako náhrada dosavadního nevyhovujícího řešení a ...
 • Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu 

  Mejzlík, Jiří
  Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné ...
 • Návrh webového rozhraní pro evidenci a nastavení systémů WAGO – EnOcean 

  Pudík, Svatopluk
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření GUI rozhraní pro nastavení bezdrátového sběru dat ze strojů. Samotná práce bude fungovat jako dokumentace k vytvořenému softwaru při nasazení v dalších výrobních lokacích. Vytvořený ...
 • Porovnání programovacích jazyků PLC 

  Noga, Kamil
  Tato práce se zabývá programovacími jazyky programovatelných automatů v systémech Heidenhain a Mitsubishi. Cílem této práce je porovnání jednotlivých systémů po stránce PLC programování a také porovnání diagnostických ...
 • Řídící a ovládací systém pro briketovací lis 

  Nekula, Vít
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením řídícího a ovládacího systému pro briketovací lis na biomasu. Proces řízení zprostředkovává programovatelný automat značky Siemens modelu S7-300. Řízení zajišťuje jednak samotné lisování, ...
 • Řídící programy pro model dávkovačů tablet 

  Střižík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením distribuovaného řídícího softwaru pro dva dávkovače tablet. Dávkovače tablet mají šest výpustí a jsou řízeny programovatelnými automaty Simatic S7-300. Mohou tak plnit současně šest ...
 • Řízení a vizualizace technologických procesů s využitím průmyslového PC 

  Buchta, Luděk
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s technikami a technologiemi používanými při řízení a vizualizaci technologických procesů. K řízení technologického procesu v laboratoři E541 bylo využito průmyslového PC, PLC a ...
 • Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem 

  Křížek, Ladislav
  V této práci je popsán zvon, jeho součásti, konstrukční předpoklady pro jeho správnou funkci, řízení chodu kostelních zvonů s ručním pohonem a řízení s pohonem rotačního elektromotoru. Dále je v této práci popsán programovatelný ...
 • Řízení lisu briket 

  Kučera, Tomáš
  Cílem této práce je vytvoření softwaru pro hydraulický lis biobriket. Software se skládá ze dvou částí. První je program pro PLC a druhou je vizualizace pro dotykový displej GT. Navazuje se na diplomovou práci Ing.~Marti ...
 • Řízení pohybů dvouramenného žonglovacího stroje 

  Janeček, Jan
  Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je vytvoření dvouramenného žonglovacího stroje. Projekt je rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce se zabývá řízením pohybů ramen žonglovacího stroje. V první ...
 • Řízení procesu třídění programovatelným automatem 

  Novák, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou jedné ze dvou částí zařízení pro řízení procesu třídění. Toto zařízení ke své činnosti využívá dva programovatelné automaty (dále PLC),společnosti Phoenix Contact, které ...
 • Řízení ramene motoru a určení hmotnosti předmětu z dynamiky pohybu 

  Pour, Radek
  Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je inteligentní vážení a třídění zboží. V první části je podrobně rozebrán princip zjišťování hmotnosti z dynamiky pohybu s odvozením výpočtových vztahů a popis ...
 • Řízení vypalovací pece 

  Viskot, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řízení plynové vypalovací pece na práškové barvy pomocí programovatelného automatu (PLC). V první části práce jsou definovány funkce pece a tím i požadavky na řízení. ...