Now showing items 1-7 of 7

 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot 

  Machala, Jan
  Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v ...
 • Jednoúčelový stroj zajišťující lisování kanystrových nálevek 

  Podolan, Luděk
  Cílem této diplomové práce je komplexní popis teoretického základu, návrhu a samotné realizace jednoúčelového stoje pro lisování kanystrových nálevek. Teoretická část práce se zabývá standardy výroby elektrických rozváděčů, ...
 • Řídicí systém pro dávkování chemikálií v chemické úpravně vody 

  Kolman, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá modernizací stávajícího systému řízení Chemické úpravny vody (CHUV) v Kolíně. Důvodem je snížení provozních nákladů a zlepšení kvality upravené vody. Tato práce obsahuje návrh hardwarové koncepce, ...
 • Řídicí systém pro pásovou pilu 

  Filipský, Dalibor
  Tato práce se zabývá návrhem řídicího systému pro pásovou pilu. Obsah práce lze rozdělit do pěti částí. První část práce obsahuje seznámení se základními funkcemi pásové pily, rozdělením pásových pil a jejich konstrukcí. ...
 • Řízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu 

  Jakubský, Ondřej
  Práce se zabývá řízením a vizualizací technologie odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu. V první části práce se analyzují různé způsoby automatického řízení. Na základě analýzy je navržena konfigurace ...
 • Začlenění snímačů průtoku a tlaku do rozvodu stlačeného vzduchu ve výrobním celku 

  Rýznar, Jan
  Práce se zabývá návrhem řešení projektu 1007 - Měření průtoku vzduchu, jehož předmětem je začlenění snímačů průtoku a tlaku na rozvodu stlačeného vzduchu v papírenském průmyslu. Řešení využívá decentrální periferie spolu ...