Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor hodinového signálu 

    Dorňák, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací generátoru hodinového signálu na bázi teplotně kompenzovaného krystalu. Teoretická část se zabývá možnými zdroji hodinového signálu. Dále je pak stanoven koncept generátoru. ...
  • Komunikace teplotních senzorů s CPLD přes sběrnici SMBUS 

    Tonar, Karel
    Cílem bakalářské práce je seznámení se s dvoudrátovou komunikací na sběrnici SMBUS, konkrétně se jedná o vzájemnou komunikaci obvodu FPGA s teplotními senzory. Zpracování práce obsahuje výběr vhodného teplotního senzoru, ...