Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh technologie výroby vodícího táhla 

  Zejda, Václav
  Práce je zaměřena na návrh výroby lisované součásti vodícího táhla umístěného v nápravě nákladního automobilu. Výrobek je z materiálu S420MC o tloušťce 4 mm a plánovaná výrobní série je 84 000 kusů ročně po dobu 7 let. ...
 • Výroba části odpadní dráhy tiskařského stroje 

  Dolák, Martin
  Řešenou součástí je část kanálu pro odpadové odstřižky tiskařského stroje. Relativně jednoduchá součást vhodná k výrobě tvářením za studena. Diplomová práce navrhuje zhotovení komponenty lisováním. Po shrnutí základních ...
 • Výroba jezdce 

  Chládek, Martin
  Jezdec je součástí aretačního mechanismu vyvinutého firmou TOKOZ a.s. Jedná se o součást komplikovaného tvaru a malých rozměrů z materiálu DC04 (ekvivalent 11 305.21). Jako nejvhodnější pro výrobu součásti byla vybrána ...
 • Výroba zarážky 

  Toufar, Jan
  Práce řeší návrh technologie výroby ocelové zarážky – dílu vyrobeného stříháním a ohýbáním. Součást bude zhotovena ze svitku plechu o tloušťce 1 mm materiálu DC01+ZE25/25-A-P-C. Velikost série je stanovena 200 000 kusů ...