Now showing items 1-5 of 5

 • Algoritmy stochastického programování 

  Klimeš, Lubomír
  Stochastické programování a optimalizace jsou mocnými nástroji pro řešení široké škály inženýrských problémů zahrnujících neurčitost. Algoritmus progressive hedging je efektivní dekompoziční metoda určená pro řešení ...
 • Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications 

  Mrázková, Eva
  Mnoho inženýrských úloh vede na optimalizační modely s~omezeními ve tvaru obyčejných (ODR) nebo parciálních (PDR) diferenciálních rovnic, přičemž jsou v praxi často některé parametry neurčité. V práci jsou uvažovány tři ...
 • Prostorová dekompozice úloh stochastického programování s omezeními ve tvaru diferenciálních rovnic 

  Šabartová, Zuzana
  Rozsáhlá třída inženýrských optimalizačních úloh vede na modely s omezeními ve tvaru obyčejných nebo parciálních diferenciálních rovnic (ODR nebo PDR). Protože diferenciálních rovnice je možné řešit analyticky jen v ...
 • Stochastic Integer Waste Management Problem Solved by a Modified Progressive Hedging Algorithm 

  Malek, Martin; Somplak, Radovan; Popela, Pavel; Kudela, Jakub (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  In this paper we describe a real-world large-scale stochastic integer waste-management decision making problem. The problem consists of choosing the optimal locations and capacities of new incineration plants, that will ...
 • Stochastická optimalizace toků v sítích 

  Málek, Martin
  Magisterská práce se zabývá stochastickou optimalizací síťových úloh. Teoretická část pokrývá tři témata - teorii grafů, optimalizaci a progressive hedging algoritmus. V rámci optimalizace je hlavní část věnována stochastickému ...