Now showing items 1-3 of 3

 • Algoritmy stochastického programování 

  Klimeš, Lubomír
  Stochastické programování a optimalizace jsou mocnými nástroji pro řešení široké škály inženýrských problémů zahrnujících neurčitost. Algoritmus progressive hedging je efektivní dekompoziční metoda určená pro řešení ...
 • Prostorová dekompozice úloh stochastického programování s omezeními ve tvaru diferenciálních rovnic 

  Šabartová, Zuzana
  Rozsáhlá třída inženýrských optimalizačních úloh vede na modely s omezeními ve tvaru obyčejných nebo parciálních diferenciálních rovnic (ODR nebo PDR). Protože diferenciálních rovnice je možné řešit analyticky jen v ...
 • Stochastická optimalizace toků v sítích 

  Málek, Martin
  Magisterská práce se zabývá stochastickou optimalizací síťových úloh. Teoretická část pokrývá tři témata - teorii grafů, optimalizaci a progressive hedging algoritmus. V rámci optimalizace je hlavní část věnována stochastickému ...