Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace Project Management Office 

    Majer, Luděk
    Diplomová práce popisuje problematiku projektového řízení a kancelář projektového managementu, její funkce a umístění v organizační struktuře. V první části práce (teoretická východiska) je vymezena problematika projektového ...