Now showing items 1-4 of 4

 • Implementace ERP systému s využitím projektové metodiky PRINCE2 

  Skálová, Terézia
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou PRINCE2, ktorá bola vyvinutá na základe potrieb britskej vlády pre riadenie projektov a následne je aplikovaná na potreby súkromnej firmy so sídlom v Českej republike. Popísané sú ...
 • Návrh a realizace projektu pro neziskovou organizaci 

  Kopřiva, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci současného stavu řízení projektů v neziskové organizaci vzhledem k dodržování 7 principů řízení projektů podle metodiky PRINCE2. Práce si klade za cíl využití nástrojů projektového ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Vichr, Matěj
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje strategie vybraného rodinného podniku. Vymezuje teoretický základ v oblastech rodinného podnikání, tvorby strategie a změnového řízení. Na základě kritické analýzy je v souladu s ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hoang, Dieu Linh
  Bakalářská práce pojednává o problematice projektového managementu při tvorbě nové služby pro vybranou společnost. Služba bude sloužit zákazníkům a usnadňovat práci zaměstnancům s využitím teoretických poznatků, metod a ...